Norske 10.-klassinger stadig bedre, unntatt i matte

Norske 10.-klassinger gjør det stadig bedre på skolen, men det er i alle fag unntatt kjernefagene matte, norsk og engelsk.

En gjennomgang av standpunktkarakterer og eksamenskarakterer som Dagsavisen har gjort for 10.-klassinger i årene 2009 til 2016, viser at de får stadig bedre karakterer i fag som tysk, samfunnsfag, naturfag, KRLE og mat og helse.

Særlig i de nye valgfagene får elevene gode karakterer, og de fleste går ut av skolen med fire eller bedre.

Men utviklingen er ikke like positiv når det gjelder kjernefagene. I matte har standpunktkarakterene ligget på stedet hvil siden 2009. Nesten hver fjerde elev fikk 1 eller 2 i standpunktkarakter, mens 27 prosent fikk dårligste karakter til eksamen.

I norsk har standpunktkarakteren heller ikke bedret seg. Det har vært en liten tilbakegang i nynorsk og en svært liten oppgang i hovedmål.

I engelsk har det vært en liten bedring i standpunktkarakterene, men eksamensresultatene er litt dårligere.