NOAS: – Med dagens regelverk kunne Neda fått bli i Norge

Neda og lillesøsteren Dimha i Jordan. Les mer Lukk

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener lengeværende barns rettigheter har blitt bedre de to siste årene, men at flere av de som er sendt ut hadde fått bli med dagens forskriftsendring. 

I 2014 kom regelendringene for lengeværende asylbarn i Norge.

Ifølge Utlendingsnemnda skulle det fra desember 2014 vektlegges større vekt på barnets beste i saker hvor barnet har en oppholdstid i Norge utover 4,5 år.

«Jo sterkere barnets tilknytning er, jo mer skal det til for å legge avgjørende vekt på innvandringsregulerende mothensyn», heter det i regelendringen.

I tillegg er det i tilleggsavtalen mellom de borgerlige partiene bestemt at barnefamilier som ble sendt ut i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015 og som hadde hatt opphold i Norge i over fire år, skal få muligheten til å prøve saken sin på nytt etter den varige forskriftsendringen.

NOAS: – Styrket rettigheter

Rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, Siril Berglund, sier til ABC Nyheter at regelendringen i 2014 har styrket rettighetene til lengeværende barn.

– Etter forskriftsendringen i desember 2014 har vi sett at det er mye klarere hvilke vurderinger Utlendingsnemnda skal gjøre. Fra et helhetlig perspektiv at lengeværende barns rettigheter blir bedre ivaretatt. Vi finner flere saker med tungt innvandringsregulerende hensyn hvor lengeværende barn har fått opphold.

Bakgrunn: Norge klages inn for FN i Neda-saken: – Jeg er norsk

– Neda kunne fått opphold

Berglund sier at mye kan tyde på at Neda og hennes tre søsken kunne fått blitt med dagens regelverk.

– Med dagens praksis ville det ikke forundret meg dersom Nedas sak hadde blitt forandret og familien hadde fått oppholdstillatelse. Siden saken var før forskriftsendringen, drar de ikke nytte av den, forklarer Berglund.

Hun er klar på at det fortsatt finnes enkeltsaker der innvandringsregulerende forhold veier for tungt.

– Vi har sett at det er en forbedring, men likevel ser vi enkeltsaker hvor barn med lang oppholdstid burde fått bli. Totalt sett er det bedre, men i enkeltsaker så mener vi Utlendingsnemnda legger for mye vekt på innvandringsregulerende forhold.

Les også: – Barns rettigheter smuldrer opp

Flere får bli

I 2016 har så langt tre mindreårige med botid over fire år og fem med botid over fem år blitt transportert ut av landet. Året før ble to mindreårige med botid over fire år uttransportert og fem med botid over fem år.

Det opplyser Politiets utlendingsenhet til ABC Nyheter.

79 lengeværende asylbarn med oppholdstid over fire år ble sendt ut av landet i 2014, ifølge NTB. Åtte av barna hadde bodd i Norge i mer enn seks år.

Slik er Nedas liv i Jordan:

Your browser doesn't support HTML5 video.

Slik er Nedas liv i Jordan