Unio vil ha eget ombud for varslere

Oslo (NTB): Unio vil ha bedre vern for varslere og foreslår et eget ombud varslere kan klage til og som kan gripe inn i konflikter.

Unios forslag kommer etter at en Fafo-rapport tyder på at varslere har fått dårligere kår, skriver Dagsavisen. Flere varslere enn tidligere sier de blir møtt med sanksjoner og færre synes det hjalp at de varslet.

– Vi må snu de negative trendene rapporten viser, sier nestleder Kjetil Rekdal i Unio.

– Unio vil sikre at de som varsler, ikke utsettes for sanksjoner. Vi mener vi må øke kunnskapen rundt varslingsregelverket, sier han og foreslår en nasjonal varslingsguide som blant annet sier hvordan man skal varsle og håndtere et varsel og som forklarer at det er forbud mot gjengjeldelse.

– Når en ansatt etter nøye og grundig vurdering går til det skritt å levere et varsel, innebærer det at man blir ekstra utsatt og følsom for tilbakemelding fra både arbeidsgiver og kolleger. Hvis arbeidsgiver er usikker på hvordan man skal ivareta varsleren, kan frykten for å gjøre feil føre til at arbeidsgiver trekker seg tilbake, og det kan oppleves som en sanksjon, sier Rekdal. Han mener et ombud lettere kan se helheten i en sak. (©NTB)