Mattilsynet: – Svært liten risiko for at mennesker smittes av hjortesykdom

Den dødelige hjernesykdommen CWD er så langt blitt påvist på en rein og to elger i Norge. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB SCANPIX. Les mer Lukk

Oslo (NTB): Mattilsynet frykter ikke at den dødelige hjernesykdommen CWD skal smitte fra hjortedyr til mennesker. Men for å være føre var vil tilsynet ikke godkjenne at kjøtt fra syke dyr skal spises.

Råd fra Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet har ført til at Mattilsynet nå inntar en aktiv føre-var-holdning til kjøtt fra dyr som tester positivt på sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD), opplyser tilsynet.

– Dyr som tester positivt ikke skal spises. CWD er en dyresykdom. Det er aldri noen mennesker som har blitt smittet, og vi forstår at det er lett å bli urolig når vi nå innfører et slikt tiltak. Men dette er et viktig føre-var-prinsipp for oss, sier fagdirektør Kristina Landsverk.

Fortsatt regnes risikoen for at sykdommen skal smitte til mennesker som svært liten.

Etter at CWD ble påvist på en rein og to elger i vår, har Mattilsynet innført en rekke hastetiltak for å hindre videre spredning. Blant annet skal 15.000 dyr testes i løpet av året for å kartlegge omfanget.

– Det er svært viktig at jegere og andre som ser syke eller døde hjortedyr melder fra til Mattilsynet. Symptomer på CWD er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel dyr som ikke skyr mennesker, opplyser Mattilsynet. (©NTB)