Norske sykehus er blitt vurdert av pasientene

Norske pasienter er samlet sett mer fornøyde med norske sykehus enn tidligere. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix. Les mer Lukk

Samlet sett er norske pasienter mer fornøyde med landets sykehus enn de har vært før. Best ut kommer sykehusene i Skien, Flekkefjord, Tynset og Eidsvoll, ifølge en omfattende undersøkelse.

400 tilfeldig valgte pasienter fra hvert av landets 61 sykehus er blitt bedt om å vurdere sykehuset i den årlige undersøkelsen til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, som Aftenposten omtaler.

Sykehusene med de aller mest fornøyde pasientene, og en samlescore på 5 av 5, er Betanien Hospital i Skien, den private Feiringklinikken i Eidsvoll, Tynset Sykehus og Sørlandet Sykehus Flekkefjord.

I motsatt ende av skalaen finner man Nordlandssykehuset i Bodø, Klinikk Hammerfest, Helgelandssykehuset i Sandnessjøen, Sykehuset Østfold og Bærum sykehus, som har fått en score på 1. Ingen av sykehusene i hovedstaden scorer over middels på undersøkelsen.

Scoren i undersøkelsen indikerer hvor fornøyde pasientene er sammenlignet med pasienter på andre sykehus. Den gir ikke nødvendigvis noe svar på kvaliteten på sykehuset.

Samlet sett blir norske pasienter mer og mer fornøyde med landets sykehus. Innenfor sju av ni indikatorer er resultatene signifikant bedre i år enn for fem år siden.