Dyrepolitiet har ført til flere anmeldelser

Prøveprosjektet med dyrepoliti i Sør-Trøndelag har ført til flere anmeldelser og færre henleggelser av dyrekriminalitet.

Prosjektet startet i august i fjor og skal vare i tre år. Så langt har det hatt god effekt, forteller stasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon i Trondheim til Nationen.

– Ordningen har gjort at vi har øremerket flere etterforskere og påtalejurister til dyresaker, noe som har bidratt til at vi har økt kapasiteten på etterforskningen av dyrevelferd, sier Nordtvedt.

Samtidig har oppmerksomheten rundt den nye enheten har ført til at antall anmeldelser har økt.

Antall henleggelser av anmeldte dyrekrimsaker har sunket, noe Adresseavisen tidligere har omtalt. Dyrepolitiet skal etterforske og straffeforfølge brudd på dyrevelferdsloven, både innen husdyrhold og med kjæledyr.