Forsvaret får ikke sparke voldsdømt major

Sendrektig saksbehandling i forsvarsminister Ine Eriksen Søreides departement har påvirket avskjedssaken mot en voldsdømt major. Både Forsvarsdepartementet og Forsvaret får hard kritikk og mannen skal gjeninnsettes i sin stilling, selv om staten har anket. Les mer Lukk

Tingretten har bestemt at en offiser som banket barna får beholde jobben, selv om Hæren mente voldsdommen gjorde ham «uverdig i sin stilling». Staten har anket avgjørelsen.

I avskjedssaken mot majoren som var dømt for å ha banket sine to sønner, har Forsvarsdepartementet (FD) gått på en alvorlig smell.

I en avgjørelse fra Oslo tingrett får den straffedømte offiseren fullt medhold og Forsvaret pålegges i tillegg å umiddelbart gi ham jobben tilbake. Det presiseres endog i kjennelsen at en anke ikke vil føre til noen utsettelse.

Forsvaret ga majoren sparken i 2014 - etter en rettskraftig dom hvor han ble dømt for seks tilfeller av barnemishandling. Offiseren jobbet da i en administrativ stilling et sted på Østlandet.

Les også: Major (50) banket barna, nå kjemper han for jobben

Året etter stevnet offiseren FD. Da hadde Forsvarsdepartementet brukt mer enn ett år på å behandle - og avslå - hans anke på et vedtak om avskjed fattet av Forsvarssjefens råd sommeren 2014.

I stevningen krevde mannen som nå er i 50-årene, både oppreisning og gjeninntreden i sin stilling. Og han har nå fått rettens medhold.

Beklaget til sønnene

Overgrepene fant sted høsten 2012 da offiserens samboerskap skrantet og den ene tenåringssønnen var i opposisjon mot ham.

– En straffedom er ikke forenelig med det å være ansatt som offiser, sa statens representant, Norah Rahimi fra Regjeringsadvokaten, da avskjedssaken ble behandlet ved Oslo tingrett tidligere i år.

Les også: Forsvaret bruker straffedømt offiser i egenreklame

I dommen fra Oslo tingrett vurderer en det slik at mishandlingen av barna var situasjonsbetinget, og man nevner at han også «sterkt beklaget det som skjedde for tre år siden». Det presiseres også at forholdet mellom faren og sønnene nå er godt - etter at samboerforholdet er oppløst.

Kritiserer Forsvaret

Det er staten som må betale hans saksomkostninger på om lag 260.000 kroner, betale lønn og feriepenger fra 1. september 2015 som erstatning og i tillegg betale 30.000 kroner i oppreisning.

I dommen kritiseres Forsvaret og Forsvarsdepartementet kraftig for sin opptreden i saken.

Tingretten slår fast at «departementet ikke hadde hjemmel» da de suspenderte offiseren. Retten mener også det er «klart kritikkverdig at Forsvarsdepartementet brukte mer enn ett år på å avgjøre klagen over avskjedsvedtaket», og sier dette burde man ha avklart i løpet av uker.

I dommen som er datert 18. januar heter det at saksbehandlingen er «klart kritikkverdig og den utløsende faktor for at ... (offiserens navn, red.anm.) samlet sett skal tilkjennes oppreisningsansvar».

Ikke ekstraordinær tjeneste

Regjeringsadvokaten hadde argumentert med at det var knyttet spesielle regler til en offisers oppførsel, og flere militære vitner understreket betydningen av å være rollemodell og et forbilde.

Les også: Offiser frikjent for voldtekt i Rena leir

Retten var ikke enig i dette, og avviste at offiserer «har en så ekstraordinær tjeneste at det vedrørende avskjed er grunn til på dette området å etablere en nisjejus som avviker vesentlig fra det som gjelder andre offentlige ansatte som kan utøve myndighet med makt».

For å eksemplifisere dette viste retten til en høyesterettsdom fra 2008 hvor en politibetjent fikk beholde sin administrative stilling, selv om han ble dømt for seksuell omgang med en 11 år gammel jente.

Det har ikke lykkes ABC Nyheter å få en kommentar fra verken statens advokat, Norah Rahimi hos Regjeringsadvokaten, eller offiserens nye prosessfullmektige, advokat Tor Gresseth.

Ved Oslo tingrett opplyses det derimot at saken er anket, men er ennå ikke oversendt lagmannsretten.