Italiensk rett ga lesbisk kvinne rett til adopsjon

Roma (NTB-AFP): En italiensk ankedomstol har bestemt at en lesbisk kvinne får adoptere sin partneres biologiske barn. Avgjørelsen anses som prinsipielt viktig i katolske Italia, som nå utreder å gi likekjønnede par rettigheter.

Italia er det siste større vesteuropeiske landet der likekjønnede par ikke har noen juridiske rettigheter. Men den italienske regjeringen jobber med en lov om sivilt partnerskap som også vil inneholde rettigheter om adopsjon.

De to kvinnene som fikk medhold i sin sak i italiensk rett onsdag, giftet seg utelands og har bodd i Roma siden 2003. Den ene kvinnen fikk et barn med hjelp av kunstig befruktning, også det utenfor Italia. I august 2014 ga en lavere rettsinstans kvinnens partner rett til å adoptere barnet, men det ble senere omgjort. Paret anket og vant altså fram.

– Avgjørelsen er først og fremst en seier for barnas rett til at to mødre eller to fedre som oppdrar dem, anerkjennes som foreldre, sier Marinella Grassadonia, president i organisasjonen Famiglie arcobaleno (Regnbuefamilier) som kjemper for homofile og lesbiskes rett til å adoptere. (©NTB)