Svinesund uten døgnbemanning av tollere og politi

Den gamle broen over Svinesund, som markerer grensen mellom Norge og Sverige. Les mer Lukk

Selv etter innføringen av skjerpet grensekontroll er det tider på døgnet hvor grenseovergangen på Svinesund ikke er bemannet av tollere. Det samme gjelder politiet – og Frp reagerer.

Til NRK opplyser tollvesenet at det i gjennomsnitt er én time hvert døgn hvor betjenter ikke er til stede ved grensekontrollen.

– Vi har fortsatt noen mangler når det gjelder å ha en helkontinuerlig døgnvakttjeneste i kontrollen. Men vi dekker jo i snitt i hvert fall 95 prosent av tiden, sier avdelingssjef Asle Farberg i grensekontrollavdelingen til Tollregion Øst-Norge.

Les også: Venstre vil ha selvdrevne asylmottak

Politiet foretar kun stikkprøver, bekrefter Merete Beck, som er leder av Utlendingsseksjonen i Østfold politidistrikt.

– Det er vanskelig å gå inn på operative prioriteringer og våre ressursdisponeringer, men vi vil ikke være til stede på Svinesund døgnet rundt, sier hun.

Les også: Frp-krav til asylsøkere: – Lær norsk eller mist ytelser

Ulf Leirstein (Frp) i justiskomiteen på Stortinget er ikke fornøyd med hvordan den skjerpede grensekontrollen utføres.

– Regjeringen har gitt klar beskjed om at nå skal de vokte og passe på våre grenser og ha langt flere kontroller enn vi innførte for en måned siden, sier han til NRK.