Over 100 bekymringsmeldinger om radikalisering

Så langt i år har Oslo-politiet registrert 109 bekymringsmeldinger knyttet til radikalisering. Blant dem er informasjon om hjemvendte fremmedkrigere.

Meldingene har kommet fra skoler, PST, barnevern, Nav, pårørende, trossamfunn og organisasjoner, skriver Aftenposten.

– Ofte er det hold i en bekymring, men ikke alle er like alvorlige. Det kan være noen som har sagt eller lagt ut en sympatierklæring med ekstreme grupper for å kjekke seg og få oppmerksomhet. Men så viser det seg at de ikke har kontakt med radikaliserte personer, forteller Ove Kristofersen.

Han leder Salto , som er et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt som har til mål å forebygge kriminalitet og rus blant unge.

Om lag halvparten av bekymringsmeldingene gjelder personer i alderen 18-24 år, og rundt 20 prosent er mindreårige.