De Grønne og Ap forhandler om E18 vest for Oslo

Lan Marie Nguyen Berg (MDG, t.v.), Raymond Johansen (AP) og Marianne Borgen (SV) forhandler i landlige omgivelser, men asfalt og bytrafikk blir et viktig tema på veien mot byrådsmakt. Les mer Lukk

Veien til byrådsmakt i Oslo kan se ut til å gå langs E18, i hvert fall i overført betydning. Utbyggingen av hovedveien vest for byen er et viktig punkt i forhandlingene mellom Ap, SV og De Grønne.

Byrådsjokeren De Grønne sier konsekvent nei til utbygging. Fylkesleder Torkil Vederhus sier til VG at motstand mot økt kapasitet på E18 er partiets eneste ultimatum. Aps Raymond Johansen vil ikke bygge ut, med mindre utbyggingen skjer i form av kollektivfelt, miljøfelt og sykkelfelt. Han vil også begrense biltrafikken inn til hovedstaden. Oslo Ap tror partiene står nærmere hverandre enn det gis inntrykk av, men vil ikke kommentere forhandlingene nå.

Etter det avisen kjenner til, skal Ap ha stor tro på at De Grønne blir med på en løsning som ikke betyr økte utslipp. Arbeiderpartiet mener flere av flaskehalsene langs veien kan utbedres slik at trafikkflyten bedres, men uten at det skal gi økt trafikk i sentrum. Vegvesenet sier også at økt kapasitet på E18 ikke behøver å bety mer trafikk i byen.

– Vi øker ikke antall bilfelt som går over bygrensen. Det som kan holde trafikken inn i sentrum nede er blant annet bompenger, sier prosjektleder Knut Gløersen.