Dagens Næringsliv har avdekket plagiat i 40 saker

Sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix Les mer Lukk

Dagens Næringsliv har publisert rettelser og presiseringer i til sammen 40 artikler fra de siste åtte årene. Alle er skrevet av tidligere DN-journalist Daniel Butenschøn.

– For Dagens Næringsliv er dette en alvorlig sak. Vi er avhengige av at leserne kan ha tillit til at det vi trykker er korrekt, skriver avisas redaktør Amund Djuve.

Da plagiatskandalen eksploderte i juli i år, satte han i gang en gransking av alle reportasjer Butenschøn hadde skrevet i løpet av de åtte årene han var ansatt hos DN.

– Det viste seg raskt at feilene hadde stort omfang. Det var aldri tvil om at resultatet av undersøkelsene måtte publiseres, skriver han.

Reportasjene har stått på trykk i D2 eller Magasinet.

Krevende

Dagens Næringsliv har gått gjennom 158 artikler skrevet av Butenschøn. Sakene er blitt sjekket mot norske eller internasjonale medier for å avdekke mulig plagiat. Over 100 personer er kontaktet. DN har også gått gjennom epostkorrespondanse og annet tilgjengelig kildemateriale.

Djuve skriver at Butenschøn har vært behjelpelig i undersøkelsen.

– Det er krevende å faktasjekke artikler og intervjuer flere år etter at de er laget. Folk husker feil om samtaler, og gammel epost er borte. I en del tilfeller sier kilder det samme til flere medier. Det er vanskelig å konkludere flere år senere. Det kan derfor eksistere feil eller plagiat DN ikke har oppdaget, men det kan også være at vi i enkelte saker har konkludert for strengt i Butenschøns disfavør, skriver Djuve.

De 40 tilfellene DN offentliggjør, omfatter både plagiering og det avisen mener er annet mangelfullt journalistisk arbeid.

Endret rutiner

Det var en Twitter-melding fra DN-leser Øistein Refseth som utløste hele saken søndag 26. juli. Han tipset om at scener i artikkelen «Klagemuren» var plagiert fra en fem år gammel artikkel i magasinet The New Yorker.

– Dessverre viste det seg at tipset stemte, skriver Djuve.

Butenschøn innrømmet selv straks å ha stått bak plagiatet.

Redaktøren opplyser at DN i kjølvannet av saken har endret rutiner for siteringspraksis og faktasjekk.

Trakk seg

Etter avsløringene om plagiat trakk Daniel Butenschøn seg fra vervet som nestleder i styret i Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP).

– Det jeg har gjort, er helt uforenlig med norsk journalistikk og SKUPs idealer. Følgelig trekker jeg meg fra vervet i SKUP, skrev Butenschøn i en pressemelding.

Han hadde sagt opp jobben i Dagens Næringsliv da avsløringene kom og var på vei over i en ny redaktørjobb i Schibsted, som han trakk seg fra.