Kraftige reaksjoner på stenging av basseng til barn og kreftsyke:

Leder av Stortingets helsekomité (Frp): – Forventer at sykehusledelsen snur

BØR SNU:–  Jeg forventer at dette beløpet gir rom for å snu i saken. Trivsel og trening er en viktig brikke innen tilfriskning, og må derfor vektlegges, sier leder Kari Kjønaas Kjos (Frp). Her sammen med  statsråd Bent Høie (H). Les mer Lukk

Politikere reagerer sterkt på at ledelsen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har stengt terapibassengene for barn og kreftsyke pasienter. – Jeg forventer at de snur, sier Kari Kjønaas Kjos (Frp).

Lederen av Stortingets helse- og omsorgskomité er ikke alene om å bli opprørt over at direktør Bjørn Erikstein & Co. har tappet vannet ut av pasientbassengene på både Radiumhospitalet og Rikshospitalet, slik ABC Nyheter har belyst i en rekke saker.

Nå vil hennes partikollega Morten Wold ta affære. Han har allerede vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, og vil følge det opp i regjeringsfraksjonen og med spørsmål til statsråden, sier han til ABC Nyheter.

– Det handler om å ta vare på de svakeste av de svake; kreftpasienter og syke barn. Jeg vet at Helse Sør-Øst har fått signal om at det ligger et betydelig beløp til rehabilitering på 315 millioner i statsbudsjettet, og på Rikshospitalet snakker vi om 2-3 millioner kroner. Finner man ikke inndekning til dette her, synes jeg det er en veldig merkelig prioritering, sier Morten Wold (Frp).

Mer om saken: Pårørende for­tvi­ler: Stenger bas­seng­til­bud til barn og kreftsyke

Dugnad og folkegave

Trivselsbassenget på kreftsykehuset var i sin tid en folkegave, bygget etter at barn hadde hatt basarer, bedrifter kronerulling og idrettslag og artister Norge rundt en kjempedugnad – mens daværende sykehusdirektør Jan Vincents Johannessen jublet. Dette var hans idé. Anlegget fikk også 9,7 millioner i tippemidler før det ble åpnet av to dronninger i 1993.

17. mai 2013 ble Trivselsanlegget stengt – og har vært det siden. OUS mener driften ikke er en del av spesialhelsetjenestens tilbud, blant annet fordi kreftpasientene som brukte det ikke er sengeliggende på Radiumhospitalet.

– Den vesentlige bruken av bassenget omfattes derfor ikke av spesialhelsetjenesten og er således ikke en lovpålagt oppgave, forklarte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) da ABC Nyheter tok opp saken i fjor.

Mer om saken: Har budsjett på 20 milliarder - stenger basseng på grunn av 3 millioner. Over 100 syke barn rammes

– Smålig. En dråpe i havet

Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, synes sykehusledelsen er smålig.

Jeg har forståelse for at Oslo Universitetssykehus må gjøre krevende valg for å skaffe rom for nye investeringer. Men i et driftsbudsjett på 20 milliarder kroner, er dette bassenget praktisk talt «en dråpe i havet», og jeg synes derfor det fremstår som smålig at dette ikke er et tilbud som kan videreføres. Jeg vil oppfordre OUS til å tenke seg om en gang til, sier Torgeir Micaelsen til ABC Nyheter.

Olaug Bollestad i Kristelig Folkeparti krevde i fjor skriftlig svar fra helse- og omsorgsminister Bent Høie om hva han hadde tenkt til å foreta seg for å få bassenget i drift igjen. Han svarte at det ikke var prioritert.

– Jeg opplever dette som trist, fordi dette er en gave med et tydelig signal om hva som for mange er viktig når de blir «lenket» til en sykehussituasjon. De å kunne gjøre noe sammen med familie eller noen i familien, hvor basseng blir godt både fysisk, psykisk og relasjonelt, sier Olaug Bollestad, som også sitter i helse- og omsorgskomiteen.

– Å gå i et offentlig kaldt bad er overhodet ikke det samme. Bassenget på Radiumhospitalet kunne blitt utviklet til noe mye mer, understreker Bollestad, og legger til at hun igjen vil utfordre statsråd Høie på dette – ikke minst fordi hun stusser på de interne prioriteringene.

Les også: Engle­pap­pa: – Et av de siste stedene jeg så Ylva le

Tre millioner av 20 milliarder

Kari Kjønaas Kjos (Frp) sier de i flere år har visst at man har et enormt etterslep på vedlikehold ved sykehusene, og at det tar tid å ta igjen mange år med underfinansiering.

– Vi har derfor gjennom våre to budsjetter gitt en samlet høyere vekst til sykehusene sammenlignet med de foregående åtte år. Dette er likevel ikke nok. Helse Sør-Øst har derfor allerede fått beskjed om at de vil få 315 millioner til oppgradering og vedlikehold i statsbudsjettet for neste år. De har også fått beskjed om at det vil komme ytterligere med midler til dette i de neste budsjettene, sier lederen av helsekomiteen, og understreker:

– Jeg forventer at dette beløpet gir rom for å snu i saken. Trivsel og trening er en viktig brikke innen tilfriskning, og må derfor vektlegges.

Ingen av politikerne forstår hvordan OUS-ledelsen kan la være å opprettholde tilbudet til de syke barna på Rikshospitalet. 100 barn har det som en del av behandlingen sin etter blant annet større operasjoner. UOS' totalbudsjett er på 20 milliarder kroner. Å istandsette bassenget vil koste mellom 2,5 til 3 millioner, opplyser direktør Bjørn Erikstein til ABC Nyheter.

Torgeir Micaelsen (Ap) sier:

– Rett før sommeren, vedtok Stortinget flere enstemmige vedtak for å bedre behandling, pleie og omsorg til pasienter ved livets slutt (palliasjon) - og Stortinget var særlig opptatt av tilbudet til barn. Dette er forslag som trekker motsatt vei av det Stortinget ønsket, slår Micaelsen fast.

Les også: Kritikk mot kreft­syke­hus: – Pasienter og pårørende ført bak lyset

– Sånt sykehusvesen vil vi ikke ha

Primus motor for Trivselsanlegget Venner, Espen Rognlien, sa til ABC Nyheter at han ønsket Frp hadde vært i opposisjon i stedet for posisjon akkurat nå:

– Jeg husker da de var i opposisjon, hvor mye skrik og skrål vi hørte om alt som ikke fungerte i norsk helsevesen.

SMÅPENGER: – Det er et tilbud som gir mange barn stor livsglede, mange av dem overlever ikke. Det er småpenger å opprettholde det, sier Morten Wold (Frp), og forsikrer at han skal ta affære. Foto: Frp Les mer Lukk

Morten Wold i Frp forsikrer:

– Jeg er like fremoverlent som da vi var i opposisjon. Dette koster så lite. Det skulle bare mangle at vi ikke skulle klare å ha dette på plass, sier Wold.

Fager ord og løfter til tross: Espen Rognlien er ikke veldig optimistisk. Han minner om at Bent Høie (H) uttalte i november i fjor at bassenget ikke var såkalt kjernevirksomhet.

– Jeg tenker at jeg er redd det blir litt røring i vannet, og at de ikke kommer til noe konkret, med mindre man går på de bevilgningene man faktisk har gjort. Departementet sier helt klart at de ikke har tenkt til å gjøre noe mer. Jeg er dessverre ikke kjempeoptimistisk. Politikerne har vært informert ganske lenge, men det er først nå de reagerer, sier Espen Rognlien.

Etter betydelig press, ble han inkludert i en gruppe på sykehuset som skulle utrede hva det ville koste å rehabilitere Trivselsanlegget og å drifte det. Syv millioner regnet UOS seg frem til – men vedgikk at det var noe urimelig å inkludere tetting av sykehusets tak i den summen.

– De var enig i at de må ha tett tak uansett hva som er der. De gjør alt de kan for å få et høyest mulig tall for ikke å gjenåpne bassenget, sier Espen Rognlien, som tror flere nå reagerer fordi UOS også stenger det siste pasientbassenget.

– Så våkner folk og tenker at et sånt sykehusvesen vil vi ikke ha.