Varsler tre meter havøkning på 50 år

Isen på Grønland vil smelte ti ganger hurtigere enn tidligere antatt, mener ledende klimaforsker. Les mer Lukk

Isen på Grønland og i Antarktika smelter ti ganger raskere enn antatt, hevder ledende klimaekspert.

En ny studie viser nedslående resultater for verdens havnivåer, selv om ordet ned kanskje ikke er det korrekte. For om studien, utført av James Hansen, tidligere klimaforsker hos NASA, kan verdenshavene stige med så mye som tre meter på 50 år.

Stigende havnivåer i seg selv er ingen nyhet, men det er hastigheten på smeltingen som får Hansen til å rope varsku.

Studien som ennå ikke er publisert, er gjengitt hos blant andre Slate.

Årsaken til den høye stigningshastigheten er blant annet at forskerne i større grad har sett på påvirkningen av såkalt feedback loop, ifølge meteorologen Eric Holthaus som skriver om klima for Slate.

Hvis de dystre analysene slår til, vil kystbyer verden rundt slite. Blant annet vil New York bli så godt som ubeboelig, ifølge Holthaus.

Holthaus forklarer feedback loop som en loop i havene i Antarktika, som gir kaldere ferskvann fra de smeltende isbreene. Det kalde ferskvannet tvinger varmere saltvann oppover under havisen, som dermed smelter hurtigere.

Hansen og hans 16 medforfattere av studien peker ikke ut akkurat når denne loopen setter i gang for fullt, men tror det er sannsynlig at det skjer i løpet av dette århundret.

Studien er ennå ikke publisert, og heller ikke fagfellevurdert (peer review). Altså har ikke andre forskere vurdert og ettergått studien i sømmene. Studien ble likefullt presentert på et pressemøte, fordi forfatterne mener det var nødvendig å få fram resultatene før klimatoppmøtet i Paris i desember.