Britisk rett forkaster krav om fri abort i Nord-Irland

En britisk rett har forkastet et krav om at kvinner i Nord-Irland har rett til fri abort.

Fri abort er forbudt i Nord-Irland, i motsetning til i andre deler av Storbritannia. En 18-årig kvinne og hennes mor har gått til sak for å få opphevet forbudet. De mener det ikke er lovlig å ekskludere dem fra en slik rettighet som andre kvinner i Storbritannia har. I Nord-Irland er det kun lov å ta abort på grunn av medisinske årsaker.

Hvert år drar hele 2.000 jenter og kvinner fra Nord-Irland til andre deler av Storbritannia for å ta abort. I 2012 tok den da 15 år gamle jenta abort ved en privat klinikk i England og betalte 600 pund, drøyt 7.500 kroner.

– Mine klienter gir ikke opp. De er villig til å ta saken videre til høyesterett eller til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, sier advokat Angela Jackman, som representerer 18-åringen og hennes mor.