Hjemmelekser kan bli historie med SVs forslag

Hjemmelekser kan bli historie med SVs forslag

Sosialistisk Venstreparti har et forslag som sikkert mange skoleelever vil ønske velkommen – partiet vil droppe hjemmeleksene. Her står partiets leder Audun Lysbakken ved kateteret på Tøyen skole i Oslo. Les mer Lukk

Sosialistisk Venstreparti har et forslag som sikkert mange skoleelever vil ønske velkommen – partiet vil droppe hjemmeleksene.

SV ga InFact i oppdrag å spørre noe over tusen nordmenn om deres holdning til å utvide skoledagen med en time for at leksene kan gjøres på skolen med en lærer til stede, skriver Klassekampen.

Hele 65 prosent svarte at de er positive til forslaget.

– Lekser kan være bra for akademikerbarn, men vanskelig for barn av innvandrere og arbeidere, for å si det litt enkelt. Det er utrolig urettferdig at vi gir så ulike muligheter til barn, og at vi reproduserer sosiale forskjeller, sier partiets leder Audun Lysbakken til avisa.

Han mener at undersøkelsen viser at det er en tydelig kollisjon mellom de fleste politiske partiene og folket.

Blant stortingspartiene er det bare SV som er for dette lekseforslaget, men flertallet av velgerne støtter altså ifølge denne undersøkelsen partiets forslag.