Rasering av fengsler koster millioner

Rasering av fengsler koster millioner

Ifølge tall fra Statsbygg har innsatte i norske fengsler gjort skader for 700.000 hittil i år. Les mer Lukk

Fangers rasering av fengselsceller kostet minst 3,5 millioner kroner i 2014.

Ifølge tall fra Statsbygg er kostnaden kommet opp i 700.000 kroner så langt i år, skriver VG.

Leder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY). sier de som mener at fengslene kun er forbryterskoler, etter hvert vil få rett.

– Når all vår tid går til å vaske opp blod og avføring, blir det lite tid igjen til forebyggende tiltak, sier han.

– Vi er for få tjenestemenn på avdelingene, og de få er blir satt til å gjøre oppgaver som jeg mener helsepersonell og vaskefirmaer kan ta seg av. Skal vi kunne følge regjeringens ønske om å forebygge radikalisering, kreves det tilstedeværelse ute i avdelingene, sier Svenkerud.

Direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet, Marianne Vollan, sier til VG at det er ulike problemstillinger i norske fengsler, men legger ikke skjul på at psykiatri er blitt et økende problem.

– Undersøkelser bekrefter at vi har flere psykisk syke innsatte enn tidligere, og det gir oss store utfordringer, sier Vollan.

Hun understreker at de ser alvorlig på radikalisering i fengslene.