160.000 boliger ligger i områder med høy radonfare

Over 10 prosent av norske boliger ligger i områder med fare for radongass, viser nye kart fra Statens strålevern.

Sammenholdt med statistikk fra Statistisk sentralbyrå har NRK undersøkt kartene og funnet ut at ti prosent av norske boligbygg ligger i områder med høy eller særlig høy aktsomhet. Det tilsvarer minst 159.418 boligbygg.

Aktsomhetskartene, som er de første av sitt slag, viser at hele 15.596 boligbygg i Fredrikstad er utsatt for den luktfrie gassen, etterfulgt av Bergen og Kristiansand med henholdsvis 12.621 boligbygg og 8.949 boligbygg.

Kartene er laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Statens strålevern.

– Den statistiske beregningen er troverdig. Dette er en veldig grov inndeling og vi har ganske god sikkerhet for det vi sier. Der det er høy eller særlig høy fare har vi god sikkerhet for å kunne si at det er slik, sier geolog Guri Ganerød i NGU.

Faren for forhøyede radonverdier varierer rundt om i landet, og er ofte tett knyttet til hvilke bergarter som er i bakken under husene.

– Radon er en radioaktiv gass, og når vi puster den inn så får vi bestrålt lungene våre fra innsiden – og det gir økt risiko for lungekreft, sier Ingvild Finne ved Statens strålevern.