Obama: – Amerikanerne vant i høyesterett

Your browser doesn't support HTML5 video.

Obamacare seiret – republikanerne varsler fortsatt kamp Les mer Lukk

President Barack Obama kan feire at høyesterett nok en gang har gått god for hans helsereform. Men republikanerne lover nok en omkamp.

– Dagen i dag er en seier for hardtarbeidende amerikanerne i hele landet, som vil få et tryggere liv i en økonomi i endring som følge av denne loven, sa Obama da han kommenterte høyesteretts kjennelse i Rosehagen utenfor Det hvite hus torsdag.

Han sa også at helsereformen er kommet for å bli, og at det ikke er noen tvil om at den fungerer.

Helsereformen pålegger alle amerikanere å skaffe seg helseforsikring, men gir også sterkt subsidierte forsikringer til dem som har dårligst råd.

Det at subsidierte forsikringer også kan kjøpes på føderalt nivå, ikke bare i den enkelte delstat, var grunnlaget for at republikanere har klaget reformen inn for USAs øverste domstol.

Politisk seier

Helsereformen, som populært kalles Obamacare, regnes som en av Obamas største politiske seire. Han har som mål å rydde alle juridiske hindringer av veien og få reformen fullt ut iverksatt før han går av som president i begynnelsen av 2017. Det vil ha mye å si for Obamas ettermæle, og nå er han et stort skritt nærmere målet.

Hvis subsidiene var blitt vurdert som grunnlovsstridige, ville om lag 7,5 millioner mennesker ha mistet fordelene som har gjort at de har råd til helseforsikringer. Det ville også undergravd hele helseforsikringsprogrammet som danner kjernen i helsereformen Affordable Care Act.

Det er andre gang på tre år at republikanerne har klaget helsereformen inn for høyesterett. Og de vil ikke gi seg ennå.

– Republikanerne vil fortsette å kjempe med nebb og klør for å oppheve denne undertrykkende loven, sier senator John Cornyn, som er nestleder for republikanerne i Senatet.

Konservativ støtte

Både høyesterettsjustitiarius John Roberts og hans konservative kollega Anthony Kennedy avviste klagen fra republikanerne. Sammen med domstolens fire liberale dommere dannet de dermed et klart flertall for at de subsidierte helseforsikringene skal gjelde i hele USA, ikke bare i delstater som har etablert egne ordninger for kjøp av subsidierte forsikringer.

– Kongressen vedtok Affordable Care Act for å forbedre helseforsikringsmarkedet, ikke for å ødelegge det, skriver Roberts i avgjørelsen.

Kun domstolens tre mest konservative dommere ga klagerne støtte. En av dem, Antonin Scalia, kalte flertallets begrunnelse for «ganske absurd».

Fire ord

Uenigheten har dreid seg om fire ord i lovteksten. Ettersom det står at subsidiene skal gjelde for dem som kjøper forsikringer via ordninger som «er etablert av delstaten», mener kritikerne at subsidiene ikke kan gjelde i de delstatene som ikke har etablert en egen ordning, og der innbyggerne i stedet kan kjøpe en subsidiert helseforsikring via et føderalt system.

I høyesteretts avgjørelse understreker Roberts også at dagens ordning nettopp bidrar til å unngå «den type katastrofale resultater som Kongressen rett og slett ønsket å unngå». Han argumenterer også for at de fire ordene ikke bør tolkes bokstavelig, men vurderes ut fra kontekst og lovens struktur.

Mens 16 delstater har etablert egne eller delvis egne ordninger for kjøp av subsidierte forsikringer, må innbyggere i de resterende 34 delstatene kjøpe forsikringene via det føderale systemet.