E16 mellom Arna og Voss skal rassikres

Den rasutsatte strekningen på E16 mellom Voss og Arna skal sikres tidligere enn varslet. Vegvesenet omdisponerer midler for å fremskynde rassikringen.

Sikringstiltakene er kostnadsberegnet til 22 millioner kroner. Av dette er 13 millioner midler som Statens vegvesen omdisponerer ved å spare på andre prosjekter. Resten er avhengig av statlig bevilgning.

– Behovet for nye vei- og baneløsninger mellom Arna og Voss er åpenbart. Statens vegvesen og Jernbaneverket har utarbeidet forslag til løsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet tar sikte på en snarest mulig avgjørelse om dette så snart et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag er på plass.

– Jeg kan forsikre om at E16 og Vossebanen har høy prioritet, Statens vegvesen tar sikte på å ferdigstille arbeidet på de seks raspunktene i mai neste år, sier Solvik-Olsen.