Politiet bruker falske basestasjoner ukentlig

Oslo-politiet bruker falske basestasjoner i gjennomsnitt én gang per uke for identitetsfanging.

Ved hjelp av såkalte IMSI-fangere kan politiet se hvilke telefoner som er aktive i et område og samle data over all mobiltrafikk i området de overvåker, skriver Aftenposten.

– Vi bruker IMSI-catchere i snitt én gang i uken. Utover det ønsker vi ikke å kommentere metodebruken vår, sier politiinspektør Einar Aas til avisen. Aas er leder for Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet.

Les også: Norsk politi bruker selv falske base­sta­sjo­ner

Etter Aftenpostens avsløringer av falske basestasjoner rundt sentrale bygninger i Oslo sentrum i desember i fjor, gikk PST-sjef Benedicte Bjørnland i mars ut og sa at de har benyttet slikt utstyr i overkant av 30 ganger de siste tre årene. Oslo-politiet bruker imidlertid utstyret langt oftere.

I Oslo-politiets høringsuttalelse til endringer i loven om «mobilregulerte soner», opplyses det at utstyret kun benyttes i «et fåtall tilfeller» og i et «begrenset tidsrom».

Politiet avviser også at utstyret misbrukes og viser til at det er så ressurskrevende at det ikke vil bli brukt med mindre det anses absolutt nødvendig.