Politiets innstilling klar etter at tiåring sultet i hjel

Før ferien sender politiet sin innstilling om påtale for moren til tiåringen som sultet i hjel i Oslo i august i fjor. Siktelsen lyder fortsatt på omsorgssvikt med døden til følge.

– Jeg håper å få sendt innstillingen over til statsadvokaten i slutten av uken. Siktelsen herfra er den samme som tidligere: omsorgssvikt med døden til følge, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby til NTB.

Da gutten døde 27. august i fjor veide han bare 14,8 kilo. Det var mat i boligen da politiet kom til adressen, men den skal ha vært lite egnet for barn, kommenterte politiet. Siden moren ble pågrepet og siktet for dødsfallet, har hun vært innlagt på sykehus.

Det har vært gjennomført undersøkelser av moren for å vurdere om hun har vært psykotisk, men de to sakkyndige konkluderte under tvil at kvinnen var tilregnelig. Også spørsmålet om psykisk utviklingshemming har vært et tema.

Den rettsmedisinske kommisjon godtok de to sakkyndiges rapport, men ba om at det utarbeides en tilleggsrapport som endelig vil avgjøre spørsmålet om tilregnelighet når saken kommer for retten.

– Tilregnelighet blir et sentralt tema under saken, og jeg støtter meg til at de sakkyndige har kjent den siktede tilregnelig, men under sterk tvil, sier Kraby.

Det skal ikke ha vært pengemangel som var grunnen til at moren ikke sørget for at sønnen fikk mat. Da politiet undersøkte familiens økonomi, var det nok midler til mat.