Norske nettsider dårlige på universell utforming

Difi har undersøkt nettsidene til 304 selskaper i offentlig og privat sektor om de oppfyller kravene for at flest brukergrupper kan bruke sidene. Les mer Lukk

Nettsteder i både privat og offentlig sektor er for dårlige på universell utforming, viser en rapport fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Difi har undersøkt nettsidene til 304 selskaper i offentlig og privat sektor for å se om de oppfyller kravene for at flest mulig kan bruke sidene. Det gjelder blant annet løsninger for personer med lese- og skrivevansker, problemer med hukommelse og konsentrasjon og personer med dårlig syn.

Offentlig sektor oppnår i undersøkelsen et gjennomsnittsresultat på 54 prosent av totalt oppnåelige poeng, mens privat sektor ligger på 49 prosent.

Det er banktjenester på nett som er minst tilgjengelig for ulike brukere. Mediebransjen, og da spesielt store mediehus, scorer sammen med transportbransjen, lavt i målingen. Departementene kommer best ut i undersøkelsen.

De vanligste feilene er feil i kodegrunnlaget, mangel på tekstalternativer til bilde og illustrasjoner, feil bruk av lenker og dårlige kontraster.

Alle nye IKT-løsninger som ble laget etter 1. juli i fjor, måtte være universelt utformet. Nye nettsider som var utviklet før dette skal følge kravene om universell utforming innen 1. januar 2021.