Rødt varsler kamp mot økte forskjeller

Your browser doesn't support HTML5 video.

– Forskjellene i Norge bare øker
Regjeringen fører en politikk som bidrar til økt ulikhet i Norge, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Han frykter mer arbeidsløshet og større fattigdom.

– Forskjells-Norge er blitt vår aller største utfordring som samfunn, og derfor er kampen mot Forskjells-Norge Rødts viktigste sak, sa Moxnes da han åpnet partiets landsmøte i Oslo fredag. Han beskylder både Høyre/Frp-regjeringen og de andre partiene for å være for lite opptatt av at forskjellene ifølge flere målestokker øker i Norge.

– Politisk svikt

– Det holder ikke bare å være mot at forskjellene øker. Vi trenger et vendepunkt, slik at forskjellene blir mindre, sa han og pekte på at neste generasjon risikerer å leve i større utrygghet enn den forrige.

– Det skyldes ene og alene politisk svikt at private særinteresser får vinne fram på bekostning av flertallet og at ulikhetene er blitt for store. Og det har gått denne veien en god stund nå, framholdt han. Som eksempler på Forskjells-Norge viste han til at noen må ha to jobber for å klare seg økonomisk, at ni av ti superrike har arvet pengene sine, mens arveavgiften er fjernet og at maktkonsentrasjonen hos eliten øker.

Rike rykker fra

– De superrike får en stadig større del av samfunnskaka. De rikeste rykker fra, mens tallet på fattige barn har økt. Sånn vil vi ikke ha det, slo en selvsikker Moxnes fast og høstet taktfast applaus fra en nesten fullsatt festsal på Håndverkeren.

Under Bjørnar Moxnes' ledelse har Rødt vokst de siste årene, og har aldri hatt flere medlemmer enn i dag. Men partiet er fortsatt blant Norges minste og får stort sett mellom 1 og 2 prosent på meningsmålingene.

Partiet satser imidlertid på å utgjøre en forskjell i høstens kommunevalg og stiller med lister i 87 kommuner, samt alle fylker og Oslos bydeler.

Moxnes kritiserer både regjeringen og Stortinget for å være for lite ambisiøse.

– Norsk politikk er blitt en øvelse i å ha lavest mulig ambisjoner. Ikke skal vi være landet som viser vei i kamp mot klimaendringene. Ikke skal vi være landet som tok grep da flyktningkatastrofene herjet som verst, og ikke skal vi være landet som setter en ny standard i å bekjempe forskjeller, sier han.

– Svikter de arbeidsløse

Moxnes beskylder også regjeringen for total svikt når det gjelder å håndtere den økende arbeidsløsheten, som nylig passerte 4 prosent.

– Den mørkeblå regjeringa gjør nesten alt feil i møtet med den økende ledigheten, hevder Rødt-lederen og peker blant annet på økt bruk av midlertidige ansettelser og sterkere press på å få uføre ut i arbeidslivet.

– Dette er Siv Jensens nye arbeidslinje: De som ikke kan jobbe, skal tvinges til det, mens de som har utdanning, mulighet og motivasjon, skal gå ledige og vente på at markedet snur, sa han til kraftig applaus fra landsmøtedelegatene.

Rødt-lederen er også kritisk til planene om å selge mer kraft til Europa.

– Det ødelegger muligheten for å bruke kraften til å etablere grønne, kraftkrevende industriarbeidsplasser som kan gi jobb til de samme yrkesgruppene som nå rammes av ledighet. De sager av et av beina norsk næringsliv skal stå på når oljeindustrien fases ut, mener partilederen, som etter talen fikk overrakt en symbolsk gave fra sitt ungdomsparti: En genser med svarte og hvite fengselsstripet à la B-gjengen og en kake med innbakt baufil.

Moxnes risikerer nemlig rettssak og fengselsstraff til høsten fordi han har nektet å godta et forelegg på 15.000 kroner for brudd på taushetsplikten.