Byrådet i Bergen innkaller politiet til møte

Fungerende politimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt beklager distriktets håndtering av overgrepssaken. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix. Les mer Lukk

Byrådet i Bergen har innkalt ledelsen i Hordaland politidistrikt til et møte som følge av kritikken mot politiets etterforskning av saker som gjelder barn og unge.

– Vi er bekymret fordi politiet har fått kritikk for en rekke saker den siste tiden. Vi ønsker oss en trygg og god by. Derfor vil vi diskutere hva de gjør for å håndtere situasjonen videre og hvordan de ivaretar barn som er berørt i sakene, sier byråd for skole og barnehage Jana Midelfart (H) til BA.

Hordaland politidistrikt har fått kraftig kritikk for sin håndtering av Monika-saken og for en sak der en 15-åring ikke ble hørt da han ringte 112 for å fortelle om et overgrep.

Reaksjonstid

Nylig ble det kjent at Hordaland-politiet brukte 16 måneder på å gjennomgå grove overgrepsbilder etter et databeslag. I den saken er en forretningsmann siktet for seksuelle overgrep mot sju jenter under ti år.

– Jeg ønsker å få en orientering om overgrepssaken som nå omtales i mediene. Jeg er opptatt av politiets reaksjonstid og hvordan de kommuniserer med innbyggerne i Bergen, sier byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H).

– Sterkt beklagelig

Avdelingsdirektør Knud Smedsrud i Politidirektoratet betegner den lange saksbehandlingstiden i overgrepssaken som «sterkt beklagelig». Direktoratet har nå bedt Kripos om å bistå Hordaland politidistrikt i etterforskningen.

– Det er ikke akseptabelt å bruke så lang tid på å etterforske en slik sak. Vi har vært i dialog med politimesteren og med Kripos, og Kripos kommer nå til å bistå Hordaland politidistrikt med to etterforskere, sier Smedsrud til TV 2.

Ifølge avdelingsdirektøren har direktoratet og politimesteren i Hordaland diskutert en rekke tiltak for å bedre situasjonen i politidistriktet.

– Det har vært noen enkeltsaker i Hordaland nå som helt åpenbart har vært uheldig håndtert, sier Smedsrud.

Skal evalueres

Fungerende politimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt beklager distriktets håndtering av overgrepssaken.

– Det er helt på det rene at saksbehandlingstiden i denne saken har vært for lang, og det beklager jeg både overfor fornærmede, pårørende og siktede i saken, sier han til TV 2.

Nilsen opplyser at de nå skal evaluere denne saken for å finne ut hvorfor saksbehandlingstiden er blitt så lang.