KS: – 3.500 nye flyktninger koster 400 millioner ekstra

Norske kommuner kan bosette 3.500 nye flyktninger før året er omme, men det kommer til å koste rundt 400 millioner kroner, ifølge kommunenes organisasjon KS.

Det kommer fram av et vedtak på KS' landsstyremøte torsdag, ifølge NRK.

Interesseorganisasjonen tallfester kapasiteten i kommunene til rundt 3.500 nye flyktninger i år, men påpeker samtidig at kommunene må få store nok ekstraoverføringer til å gi de nyankomne et godt nok tilbud.

Politikerne på Stortinget har så langt ikke klart å bli enige i forhandlingene om hvor mange kvoteflyktninger fra Syria Norge skal ta imot, men flere av partiene har tatt til orde for 5.000 i år og like mange neste år.

Vil gi kommunene bonus

KS vil at integreringstilskuddet heves med 15.000 kroner per flyktning, til 197.000 kroner, og at kommunene gis et såkalt stimuleringstilskudd – en slags bonus – på 25.000 kroner per flyktning hvis myndighetskravet blir innfridd.

Ved bosetting av 3.500 ekstra flyktninger i andre halvår i år, i tillegg til eksisterende forpliktelser, vil behovet for tilleggsoverføringer dermed komme på 400 millioner kroner. Det opplyser direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, til NTB.

– Økonomi en forutsetning

– Dette er selvfølgelig bare et anslag, for flyktninger har også ulike behov. Men det er et forslag som gjør at kommunene får økonomi til å gjøre en jobb, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

– Økonomi er en forutsetning for å bosette flere, sier hun.

Vedtaket torsdag er i tråd med tidligere uttalelser KS har kommet med til NTB, men dette er første gang organisasjonen tallfester både den tilgjengelige kapasiteten i kommunene og hvor mye det vil koste å benytte seg av den.