Anundsen-høring lørdag 6. juni

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) må svare om norsk beredskap 6. juni. Foto: NTB Scanpix. Les mer Lukk

Arbeiderpartiets Martin Kolberg åpner for at statsminister Erna Solberg (H) selv møter til kontrollhøring om norsk beredskap lørdag 6. juni.

Bakgrunnen er et ønske om å få belyst arbeidet som ligger under det såkalte beredskaps- og sikkerhetselementet som er opprettet ved Statsministerens kontor.

– Mot stemmene til regjeringspartiene og KrF ber kontroll- og konstitusjonskomiteen om at statsministeren bemyndiger en statsråd eller en statssekretær som kan redegjøre for dette arbeidet, sier Kolberg til NTB.

Da regjeringen tiltrådte ble statssekretær Laila Bokhari (H) tillagt oppgaver knyttet til sikkerhet og beredskap. Om Bokhari, Solberg selv eller andre i regjeringen møter for å svare på spørsmål om dette, lar komiteen det være opp til statsministeren å avgjøre.

– Alvorlig sak

Av praktiske grunner lot det seg ikke gjøre å avholde åpen høring om Riksrevisjonens kritikk av norsk beredskap den 3. juni som opprinnelig tenkt. For å få saken ferdigbehandlet før sommeren, ser komiteen seg nødt til å ta lørdagen i bruk.

– Det tror jeg aldri har skjedd før. Rapporten fra Riksrevisjonen peker på at vi et stykke på vei ikke har en bedre beredskap nå enn vi hadde 22. juli 2011. Det er en rapport som Stortinget ikke kan leve med uten å behandle den raskt, sier kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg (Ap) til NTB.

– Dette handler om befolkningens sikkerhet. Vi har i erindring 22. juli, tilføyer han.

Dato for stortingsbehandling blir 18. juni, dagen før Stortinget tar sommerferie.

Topptung høring

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) samt de tidligere Ap-statsrådene Grete Faremo og Knut Storberget er blant dem som er invitert til høringen.

Komiteen vil også høre fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i kraft av at han har ansvaret for landets fylkesmenn.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er invitert sammen med direktøren i Helsetilsynet, fordi disse etatene har tilsynsansvar overfor Justisdepartementet.

DSB-sjef Jon Lea, politidirektør Odd Reidar Humlegård samt departementsråd Tor Saglie i Justisdepartementet er også bedt om å møte.