Fly var svært nær drone over Telemark

Et fly med fallskjermhoppere var maksimalt 50 meter fra et fjernstyrt fly – en drone – over Telemark. Havarikommisjonen ser med bekymring på utviklingen.

Hendelsen skjedde 28. mai i fjor i rundt 4.800 fots høyde, 5 nautiske mil sør for Skien lufthavn Geiteryggen, ifølge rapporten fra Statens havarikommisjon for transport (SHT).

Flygeren beskriver dronen som en vinge med fluoriserende grønn farge på den bakerste delen. Han har vanskelig for å si noe eksakt om størrelsen, men mener den passerte maksimalt 50 meter unna.

Havarikommisjonen har ikke klart å finne dronen eller å oppdrive den som styrte den. Dermed vet de ikke hvor stor den var eller hvilken skade den kunne påført flyet, en Cesna T207A.

– I alle tilfeller ville et sammenstøt vært absolutt en uønsket situasjon som kunne ha gitt et uforutsett og høyst ugunstig utfall. I verste fall kunne det ha medført tap av menneskeliv, skriver kommisjonen.

– SHT frykter at antallet konflikter mellom droner og annen luftfart kan øke i fremtiden dersom ikke utviklingen reguleres bedre enn i dag. I så måte mener SHT at Luftfartstilsynets nye forskrift og EASAs nye rammeverk vil være viktige tiltak for å sikre at sivil dronevirksomhet styres i en mer forsvarlig retning, heter det videre.