Norske soldater er på plass i Irak

Norske soldater er i gang med å trene irakiske soldater i Arbil og Bagdad til kampen mot IS.

Utplasseringen av det norske styrkebidraget i Irak har blitt utsatt flere ganger, men hele styrkebidraget på inntil 120 personer er nå på plass. Oppdraget i Arbil startet forrige søndag.

– De er innstilt på å løse oppdraget som er å trene og være rådgivere for irakiske styrker. Det vil være litt hektisk innledningsvis, men fasilitetene de møter der vil kontinuerlig bli forbedret, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

De norske soldatene skal ikke selv delta i kamp, men trene opp irakiske sikkerhetsstyrker som kjemper mot ekstremistgruppen Den islamske staten (IS). De irakiske styrkene skal blant annet få opplæring i krigens folkerett og beskyttelse av sivile, og trenes i strid i bebygd område, skytetrening og førstehjelp.

I Arbil inngår de norske soldatene i den tyskledede styrken i Nord-Irak, der Tyskland og Italia rullerer på ledelsen. I Bagdad inngår det norske bidraget i den amerikanskledede koalisjonsstyrken.

I tillegg er det norsk personell i stabs- og støttefunksjoner i ulike hovedkvarterer i Kuwait, Bagdad og Arbil, melder forsvaret.