– Vurder å tvinge kommunene til å ta imot flyktninger

Norske kommuner har til nå sagt ja til 1.700 ekstra flyktninger fra Syria. For lite, mener flere organisasjoner, som vil åpne for å tvinge kommuner til å ta imot flyktninger.

– Det er noen urealistiske tall her. Kapasiteten i kommunene står ikke i samsvar med ambisjonene til stortingsflertallet, sier inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) til NRK.

Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors og Antirasistisk Senter vil at Norge skal vurdere å bruke tvang for å få bosatt flere flyktninger i kommunene.

– Hvorfor skal akkurat dette være mennesker kommunene skal kunne velge bort? Jeg mener kommunene ikke bør ha dette handlingsrommet, sier leder Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter til Dagsavisen.

Norge i en særstilling

Seniorrådgiver i Flyktninghjelpen, Pål Nesse, sier han ikke kjenner til om det er noen andre land i Europa som lar kommunene bestemme selv om de vil bosette flyktninger eller ikke.

– Sverige har en veldig åpen modell der folk i det store og hele kan bosette seg selv. I Danmark har de en slags mellomløsning, der man innenfor regioner er pålagt å ta imot et visst antall. Nå synes jeg vi skal ta den diskusjonen også her i Norge, sier Nesse.

Røde Kors mener det må tas substansielle grep, for å få fart på bosettingen.

– Dagens situasjon er uholdbar, sier Annette Sørlie, seniorrådgiver for migrasjon og flerkulturelt arbeid i Røde Kors.

Vil ta det beste fra Sverige

Også SV mener Norge må tenke nytt.

– SV vil fremme forslag om et annet bosettingssystem der vi kan plukke det beste fra den svenske og den danske modellen, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagsavisen.

På bakgrunn av diskusjonen om hvorvidt Norge skal ta imot 10.000 syriske flyktninger, har barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) sendt brev til alle landets kommuner der hun ber om tilbakemelding på hvor mange flyktninger den enkelte kommune kan bosette i 2015 og 2016. Fristen for tilbakemelding var satt til onsdag.