Hva skjer med klimaet i Norge fram til 2100

At klimaet er endret, har vært merkbart i Norge i flere år allerede. Her fra Flåm, der store nedbørsmengder, flom og oversvømmelser førte til store skader på hus og eiendommer i fjor høst. (Foto: Tore Meek / NTB scanpix) Les mer Lukk

Endringene i klimaet har allerede fått konsekvenser i Norge, og ute i kommuner og fylker foregår det ulike former for klimatilpasning. Over sommeren skal det gjøre opp status.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inviterer 22. september til en større konferanse, der man blant annet vil presentere oppdatert kunnskap om hvordan klimaendringene blir for Norge.

Ny rapport

– Vi vil lansere rapporten «Klima i Norge 2100», som viser hva FNs klimapanels siste globale klimaframskrivinger innebærer for Norge, forteller avdelingsdirektør Audun Rosland i Klimaavdelingen i Miljødirektoratet.

På konferansen vil man belyse og debattere arbeidet med klimatilpasning både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Både nasjonale, regionale myndigheter og privat sektor skal gjøre opp status over hvor langt man er kommet i arbeidet med å tilpasse seg et endret klima.

– Hva er de nasjonale rammene for klimatilpasning, hvordan jobbes det med naturfarer og samfunnssikkerhet, og hvordan blir klimatilpasningsmeldingen fra 2012-2013 fulgt opp, er tremaer som vil bli tatt opp på konferansen, opplyser Audun Rosland.

Mange erfaringer

– Arbeidet med klimatilpasning er sektorovergripende, og vi kan lære av hverandres erfaringer. På konferansen presenteres eksempler på hvordan et endret klima blir håndtert i arbeidet med vannforvaltning, landbruk, bebyggelse og annen infrastruktur, sier Audun Rosland.