Frp: Uaktuelt å tvinge kommunene

Barne og likestillingsminister Solveig Horne. Foto: NTB scanpix Les mer Lukk

Norske kommuner har sagt ja til å ta imot 752 flere flyktninger over to år. Men det er uaktuelt for regjeringen å tvinge kommunene til å ta imot flere.

Det til tross for at stortingsflertallet går inn for at 10.000 syriske kvoteflyktninger skal tas imot i løpet av 2015 og 2016, skriver Klassekampen.

– Det er totalt uaktuelt. Vi er nødt til å lytte til kommunene, som får ansvaret med å bosette dem vi tar imot. Vi har ikke grunnlag for å gå inn og overprøve kommunenes egne vurderinger. Så regjeringen vil respektere disse, sier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Dagen før svarfristen på departementets spørsmål til kommunene om hvordan de stiller seg til å ta imot flere flyktninger, er svaret at man kan ta imot totalt 348 flere i år og 404 neste år.

Etter det Klassekampen får opplyst, begrunner regjeringspartiene sitt nei til å ta imot flere med sprengt kapasitet i kommunene.

Positive

28 av 40 kommuner som har svart, er positive til å ta imot flere flyktninger. Frp-styrte kommuner er ikke mye mer negative enn andre kommuner.

Det viser en gjennomgang som Dagbladet har foretatt av svarene som 40 kommuner har gitt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. De øvrige tolv er hovedsakelig avvisende.

Departementet har spurt alle landets kommuner om hvordan de stiller seg til å ta imot flere flyktninger. Svarfristen er 27. mai, men mange kommuner har bedt om utsettelse på fristen.

Frp sa nei

På landsmøtet tidlig i mai sa Frp et tydelig nei til å ta imot 10.000 flyktninger fra Syria i år og neste år. Alle opposisjonspartiene på Stortinget har imidlertid landsmøtevedtak på dette.

Av de fem Frp-styrte kommunene som så langt har svart, er tre positivt innstilt til flere Syria-flyktninger. I flere Frp-styrte kommuner har ordføreren måttet bøye av for et flertall, skriver Dagbladet.

En undersøkelse Ipsos MMI har gjort for Dagbladet viser at befolkningen er delt omtrent på midten i denne saken.