KrF: – Stortingsflertall for alkolås i buss og taxi

Stortinget vil be regjeringen innføre alkolås i busser og taxier. KrF sier tirsdag at det er flertall for partiets forslag om dette, og at alkolås kan bli en realitet allerede til neste år.

– En seier for trafikksikkerhetsarbeidet. En ruspåvirket sjåfør representerer en høy risiko og kan gjøre stor skade. Lovpålagt alkolås gir både passasjerene og transportselskapet en ekstra trygghet, sier Hans Fredrik Grøvan i KrF.

Tirsdag kommer Stortingets transportkomité med sin innstilling hvor de ber regjeringen fremme forslag om alkolås i alle kjøretøy som brukes til persontransport mot betaling.

– Forslaget fra regjeringen kan ventes til Stortinget i løpet av høsten. Påbudet om alkolås kan dermed komme på plass allerede tidlig neste år, sier Grøvan.

Stortinget ber også regjeringen se på muligheten til å stille opp med penger for å bidra til en rask og smidig innfasing.