Over 800 trusler mot ansatte i Osloskolen i fjor

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix Les mer Lukk

I 2014 ble det rapportert inn 802 tilfeller av trussel- og voldsepisoder mot ansatte i Osloskolen, viser en oversikt fra Utdanningsetaten.

Hver skoledag blir fire ansatte i Osloskolen utsatt for vold eller trusler, ifølge oversikten. 64 prosent av tilfellene skjedde på spesialskoler eller i grunnskoler med spesialgrupper, skriver NRK.

– I spesialskoler og -grupper er det mer påregnelig at du får litt juling. Det er ikke bra det heller, men da er man forberedt. En vanlig lærer som har en vanlig lærerutdanning, er jo ikke forberedt på at dette er en del av jobben din, sier Einar Osnes, hovedverneombud i Osloskolen. Han etterlyser flere tiltak, blant annet bedre informasjon til skolene om hvordan de kan få hjelp når hendelser oppstår.

Utdanningsbyråd Anniken Hauglie (H) mener kommunen har gode rutiner, men sier det alltid er rom for forbedring

– Det er jo alvorlig at man utsettes for vold og trusler. Det er også bakgrunnen for at vi har klare prosedyrer for hvordan vi skal håndtere uønskede hendelser i skolen. Både med oppfølging overfor den ansatte som har vært utsatt for det, og overfor eleven som har utført det, sier hun.