Voldsoffererstatning til 120 som fikk sakene henlagt

I fjor fikk 120 kvinner erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) selv om voldtektssakene deres var henlagt av politiet.

De siste ti årene har KFV utbetalt 321 millioner kroner i erstatning til 2.500 voldtektsofre, viser tall som Aftenposten har innhentet.

I fjor fikk 260 personer sine søknader innvilget. Det forelå dom i 140 av disse sakene, og i 130 av de 140 ble gjerningspersonen idømt straff. De 120 andre sakene nådde ikke opp i rettssystemet.

– Det er stort sett bevisene det står på. Beviskravene er lavere i sivile erstatningssaker enn i straffesaker, sier KFVs informasjonsansvarlige Ivar Andre Holm.

For at KFV skal gi erstatning i en voldtektssak, må det være «klar sannsynlighetsovervekt» for at det har skjedd en voldtekt. I rettssystemet er det strengere krav.