Valgforsker: Anundsen setter selv saken på spissen

Justisminister Anders Anundsen (Frp) i vandrehallen etter at mistillitsforslaget mot ham falt da Stortinget gikk til votering ved navneopprop tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix. Les mer Lukk

Både selve kritikken av jobben som gjøres med beredskap, og justisminister Anders Anundsens respons på Riksrevisjonens rapport, kan bli et problem for ham, tror valgforsker.

– Jeg tror det veldig fort blir begge deler, sier professor Anders Todal Jenssen ved NTNU.

Han viser til at Riksrevisjonens kritikk i seg selv er vesentlig, men legger til:

– Saken blir satt på spissen av justisministeren selv gjennom at han har en antakelig noe for kontant avvisning av den kritikken han får, sier Todal Jenssen til NTB.

Han mener reaksjonen minner veldig om hvordan Frp-statsråden responderte i første omgang da Bergens Tidende begynte å skrive om de lengeværende asylbarna i fjor høst.

– Hvis det bildet setter seg at dette er en mann som ikke aksepterer kritikk før han får kniven på strupen av sine egne, er det veldig uheldig for hans stilling, sier Todal Jenssen.

Krever høring

Riksrevisjonen konkluderer i sin rapport med at Justis- og beredskapsdepartementet ikke klarer å samordne og styre arbeidet med sikkerhet og beredskap godt nok.

Men i sitt svarbrev til revisjonen legger Anundsen selv vekt på at det ikke er grunnlag for Riksrevisjonens konklusjoner om alvorlige svakheter i departementets utøvelse av samordningsansvaret.

Det har fått en rekke opposisjonspolitikere til å reagere sterkt. Både SV, KrF og Venstre krevde umiddelbart en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om saken.

– Det som sjokkerer meg, er at justisministeren bruker tiden sin på å bortforklare Riksrevisjonens funn, sa Venstres Abid Raja.

Bakgrunn: Anundsen slår tilbake mot Riksrevisjonens kritikk

Ingen «krasjtest»

Men Todal Jenssen peker på at det kommer an på øynene som ser, hvor alvorlig saken til slutt blir for Anundsen. De politiske leirene som legger vekt på at kritikken er ubetydelig, vil bli trodd av sine tilhengere, mens de som sier dette er en alvorlig kritikk, vil bli trodd av sine, tror han.

– Jo mer opposisjonen klarer å konkretisere kritikken og jo lengre de klarer å holde trykket oppe, jo mer skadelig vil det være rett og slett av omdømmegrunner. Men det betyr også at det må være noe substans i det, sier professoren.

Todal Jenssen understreker at Anundsen antakelig kan være glad for at det ikke blir gjennomført noen «krasjtest» for å teste beredskapen.

Bakgrunn: Riks­re­vi­sjo­nen refser regje­rin­gens bered­skaps­ar­beid

Dystert bakteppe

Riksrevisor Per-Kristian Foss fremhevet torsdag at bakgrunnsbildet, nemlig 22. juli-angrepet for snart fire år siden, understreker alvoret i situasjonen.

– Vi finner dårlig samordning og lite styrking. Det er alvorlig fordi Stortinget har vektlagt veldig sterkt beredskaps- og sikkerhetsarbeidet, sa Foss.

Gjørv-kommisjonen kom med flengende kritikk av arbeidet den rødgrønne regjeringen hadde gjort med beredskap, noe som av mange ble tolket som en viktig årsak til valgnederlaget i 2013.

Todal Jenssen peker på at justisminister Anundsen har hatt «ganske høy sigarføring» i sin kritikk av den forrige regjeringen, med utgangspunkt i Gjørv-kommisjonen.

– Dette vil komme tilbake som en bumerang hvis beredskapen blir satt på prøve, tror han.