Kraftig økning i antall unge uføre

Antallet uføre under 35 år har økt med 50 prosent de siste fem årene.

Tall fra Nav viser at det er blitt 4.555 flere uføre under 35 år i Norge bare de siste tre årene. Samtidig har antall uføre nordmenn i eldre aldersgrupper ligget stabilt, skriver Aftenposten.

– Utviklingen er bekymringsfull. Svært få går fra uføretrygd og tilbake i arbeidslivet. For de fleste er løpet kjørt, sier forsker Simen Markussen ved Frischsenteret.

Økonomiprofessor Kjell Vaage ved Universitetet i Bergen mener at innføringen av tidsbegrenset uføretrygd i 2004 og fjerningen av samme ordning i 2010 kan forklare en del av fallet i unge uføre midt på 2000-tallet og veksten de siste årene..

– Men selv når vi justerer for tekniske poster som dette, er det et faktum at det er en underliggende vekst i andelen unge uføre. Det er ytterst bekymringsfullt, sier Vaage.

Ved årsskiftet var det til sammen 311.875 nordmenn som mottok uføretrygd, tilsvarende 9,4 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. Av disse var 20.335 under 35 år.

Utgiftene til uføretrygd er anslått til 78,2 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2015, 6,2 prosent av det totale budsjettet.