Økning i antall piratangrep

Annenhver uke blir et skip angrepet av pirater i Sørøst-Asia, ifølge International Maritime Bureau (IMB). – Urovekkende, sier kommunikasjonssjefen i tankrederiet Odfjell, som har skip i området.

I første kvartal i år var det 54 væpnede ran eller piratangrep mot skip i verden, ifølge rapporten som International Chamber of Commerces (ICC) maritime avdeling, IMB, har lagt fram.

42 av hendelsene gjaldt ulovlig bording av skip, åtte tilfeller var gisselsituasjoner og fire var forsøk på angrep. 21 av hendelsene fant sted i indonesiske farvann, som er regnet som verdens piratsenter.

– Det har vært en bekymringsfull opptrapping av angrep her siste året. Dette er i det vesentligste opportunistiske tyvebander som kommer seg om bord og stjeler eller angriper mindre båter med last som er lett omsettelig, som for eksempel bensin og dieselolje, sier kommunikasjonssjef Margrethe Gudbrandsen i Odfjell til Maritime.no.

«Etter en jevn nedgang i piratvirksomhet globalt de siste årene, økte antallet angrep med 10 prosent i første kvartal 2015 sammenlignet med i fjor», står det i rapporten fra IMB.

Til tross for økningen er det langt færre hendelser i første kvartal enn i rekordårene 2010 og 2011. Sett under ett endte årene med henholdsvis 445 og 439 hendelser.