Kreftpasienter ble tappet for blod uten tillatelse

TAPPET ULOVLIG? Oslo universitetssykehus beskyldes for å ha tappet prostatakreftpasuienter for blod til bruk i forkning uten å ha innhentet samtykke fra pasientene på forhånd. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Les mer Lukk

I løpet av seks-syv år ble rundt 1.400 menn som var til behandling for prostatakreft ved Oslo universitetssykehus, ulovlig tappet for blod til forskning.

Ingen av de 1.400 mennene hadde gitt samtykke til at det ble tappet to ekstra blodprøveglass i forbindelse med behandlingen på sykehuset, men forskningsleder Stein Kvaløy ved OUS sier de fleste av dem hadde samtykket til å delta i en forskningsstudie, skriver VG.

– Men de var ikke forespurt eksplisitt om å gi mer blod enn det som var nødvendig for behandlingen de fikk, sier Kvaløy til avisen.

Praksisen ble første gang avdekket i en intern rapport i mai 2013. Siden da har sykehuset ryddet opp i samarbeid med den regionale forskningsetiske komiteen (REK) og den nasjonale forskningsetiske komiteen (NEM).

Pasientene trodde de bare tok en vanlig blodprøve som del i kreftbehandlingen. Kvaløy sier sykehuset har tatt, og fortsatt tar, saken svært alvorlig. Han bekrefter at det rutinemessig ble tatt blodprøver fra 1.399 pasienter på bakgrunn av et samtykke som ikke ga lov til å ta ekstra blodprøver til forskning.

All forskning basert på disse pasientene er lagt på is i påvente av at sykehuset har fått ryddet opp. I desember i fjor ble pasientene kontaktet og bedt om unnskyldning. De ble også bedt om å signere et nytt og korrekt samtykke med tillatelse til å bruke blodprøvene til forskning. 95 prosent har sagt ja, noe som gleder OUS.

Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus slår fast at pasienter har krystallklar rett til å vite hva slags forskning de er med på. Mangelen på respekt i denne saken er det mest alvorlige, mener hun.