Mistanke om svinesykdom i Nordland

Prøver fra Mattilsynets årlige overvåkings- og kartleggingsprogram har gitt mistanke om MRSA-smitte i Nordland. Illustrasjonsfoto. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Les mer Lukk

Mattilsynet mistenker å ha funnet et tilfelle av antibiotikaresistente stafylokokker (MRSA) blant griser på en gård i Nordland.

Den aktuelle gården og to andre berørte kontaktbesetninger av svin er nå båndlagt for å hindre eventuell smittespredning, skriver NRK.

Det er et foreløpig resultat fra prøver som har gitt grunn til mistanke. Det endelige resultatet blir klart over påske.

– Det er prøver fra Mattilsynets årlige overvåkings- og kartleggingsprogram som har gitt oss mistanke. Vi har fremdeles som mål å holde denne bakterien borte fra norske svinebesetninger. Dersom prøven er positiv, vil det bli foretatt sanering ved den berørte gården. Det vil si fullstendig desinfisering av gården og nedslakting av alle dyrene, sier Karen Johanne Baalsrud, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet i en pressemelding.

Det er uklart hvorvidt det er noen sammenheng mellom denne mistanken og tidligere påvisninger av MRSA-smitte i Midt-Norge og Nord-Norge.

Les også: Mistanke om resistente bakterier bekreftet i Nord-Trøndelag