PST hevder terrorister søker asyl i Norge

Medlemmer av militante islamistgrupper som IS, Boko Haram og al-Shabaab har søkt asyl i Norge, hevder Politiets utlendingsenhet (PU) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Under asylavhør har politiet beslaglagt mobiltelefoner med bilder og filmer som viser tortur, lemlestelser og henrettelser, skriver Dagsavisen.

– Ja, det stemmer at vi har bekymringer for personer som har kommet hit som asylsøkere. Flere av dem som befinner seg i Norge, er det stor usikkerhet rundt, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

PU har avdekket at personer fra IS, al-Shabaab og Boko Haram via forskjellige kanaler har forsøkt å lure seg inn i Norge.

– Det kan være meget ressurskrevende å finne ut hvem de er og hva de har gjort, sier direktør Hanne Jendal i UDIs asylavdeling.

– Om de har deltatt i terroraksjoner, hoppet av en terroraksjon eller desertert fra en terrorgruppe, kan være avgjørende for vurderingen av asylsøknaden. Vi er opptatt av å luke ut alle som har dette i bagasjen så tidlig som mulig, sier hun videre.

Siden 2008 dreier det seg om mellom 90 og 100 personer som har ankommet Norge som asylsøkere og som har deltatt i straffbare handlinger, ifølge UDIs tall. Disse har blitt, eller blir, sendt tilbake til sine hjemland, med unntak av tilfeller som mulla Krekar der man risikerer tortur eller dødsstraff etter utsendelse.