Sp vil kvitte seg med helseforetakene

GEMYTTLIG INNAD, ILTERT MOT SYKEHUSORDNING: Leder Trygve Slagsvold Vedum (t.v.), 2. nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og 1. nestleder Ola Borten Moe under Senterpartiets landsmøte i Haugesund Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix. Les mer Lukk

Senterpartiet mener de regionale helseforetakene ikke gir god nok politisk styring over sykehusene.

For at pasientenes behov skal ivaretas godt nok, bør i stedet sykehusene styres lokalt, vedtok Sp på sitt landsmøte søndag.

Samtidig krever partiet en ny samhandlingsreform mellom sykehusene og kommunene. De mener dagens ordning legger for stor vekt på økonomiske hensyn når det blir vurdert om pasienter skal skrives ut av sykehus.

Reformen, som ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2012, har fått ned liggetiden på sykehusene betraktelig, men har ført til en stor økning i antallet gjeninnleggelser.

Les også:Flere pasienter skrives ut for fort

Ledertrioen Trygve Slagsvold Vedum, Ola Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim ble gjenvalgt på et landsmøte som ble avviklet i en atskillig mer gemyttlig tone enn i fjor.

Landsmøtet sluttet seg også til forslaget om å gå imot parlamentarisk styringsform i kommuner.

Les:Sp-topper vil avvikle parlamentarismen