Redd Barna: Dobbeltmoralsk av Norge å ta betalt for fødsler

Statsminister Erna Solberg (H) (t.h.) har sammen med Rwandas president Paul Kagame påtatt seg å være pådriver for å nå tusenårsmålene, der mødrehelse er sentralt. Melinda Gates (t.v.) har rost Norge for innsatsen. De tre møttes sist i under World Economic Forum i Sveits for en uke siden. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Les mer Lukk

Norge bruker mye penger på å gi kvinner i fattige land tilgang til fødselshjelp, men krever titusener av papirløse som føder på norske sykehus. Dobbeltmoralsk, mener Redd Barna.

– Det bør være gratis å føde, sier Line Hegna, kommunikasjonssjef i hjelpeorganisasjonen, til NTB.

Aftenposten fortalte fredag historien om en familie som har fått regning på 52.000 kroner for en fødsel ved sykehuset i Levanger. Årsaken er at moren er papirløs og ikke har oppholdstillatelse.

– Vi mener dette er dobbeltmoral, nettopp fordi Norge spiller en så viktig rolle i å fremme internasjonal barne- og mødrehelse, sier Hegna, som påpeker at Norge til og med har betalt kvinner i India for å dra til sykehus under fødselen.

Tusenårsmål

Statsminister Erna Solberg (H) har, som sin forgjenger Jens Stoltenberg (Ap), engasjert seg i FNs tusenårsmål for å bekjempe fattigdom. Ett av dem er å få ned antall dødsfall i forbindelse med fødsler. Da er tilgang til jordmødre og leger avgjørende.

– Vi som jobber for å nå målene mener det å fjerne brukerbetaling er det mest effektive vi kan gjøre. Det er bred enighet i sivilsamfunnet og fagmiljøene om dette, sier Hegna.

Hun påpeker også at situasjonen i Norge er den samme som i utlandet: Det er de fattigste, mest sårbare og diskriminerte som er vanskeligst å nå med hjelpetiltak.

– Det har vært et helt grunnleggende prinsipp i Norge at alle skal få tilgang til trygge helsetjenester, uavhengig av sosialt lag, sier hun.

Høy terskel

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) viser også til at brukerbetaling er et hinder for å sikre kvinner trygge fødsler.

– Terskelen for å søke hjelp kan være høy hvis det er langt til nærmeste helsestasjon eller sykehus, hvis det mangler transportmidler, eller hvis behandlingen koster penger, skriver Norad på sine nettsider.

Norge er den største bidragsyterne til FNs befolkningsfond (UNFPA), som arbeider mye med mødrehelse. Støtten var på 545 millioner kroner i 2013.

Solberg har sammen med Rwandas president Paul Kagame ledet en pådrivergruppe for å få gjennomført tusenårsmålene, som etter planen skulle oppfylles i løpet av dette året. Målene om barne- og mødrehelse er blant målene som det har vært vanskeligst å nå.

Norge har likevel høstet mye ros for sitt arbeid for å nå dem. Da Solberg i høst møtte Melinda Gates, som sammen med mannen Bill driver verdens største private humanitære stiftelse, mottok hun lovord for Norges rolle.

NTB får opplyst at statsministeren ikke er tilgjengelig for kommentar lørdag.

Debatt om betaling for fødsler også i 2011

Høsten 2011 ble det kjent at en etiopisk kvinne, som hadde fått avslag på asylsøknaden, hadde fått en regning på 17.000 kroner etter en fødsel på Kristiansand sykehus. Venstres partileder Trine Skei Grande spurte da Strøm Erichsen om hun mente at de mest sårbare kvinnene skulle betale for fødsler.

Den daværende ministeren viste til et rundskriv om at det ikke kan kreves forhåndsbetaling for øyeblikkelig hjelp eller hjelp som ikke kan vente.

– I tillegg er det bestemt at dersom pasienten ikke kan dekke utgiftene selv, skal de dekkes av vedkommende helseinstitusjon eller tjenesteyter, skrev Strøm Erichsen i sitt svar.

Venstre har sendt et tilsvarende spørsmål til nåværende helseminister Bent Høie (H), etter at Aftenposten torsdag skrev om en lignende sak i Levanger. Der var regningen på 52.000 kroner.

Høie må svare

Venstre vil ha svar fra helseminister Bent Høie (H) på hvorfor papirløse gravide kvinner må betale for å føde ved norske sykehus. Dagens praksis kan være i strid med FNs barnevernkonvensjon, mener Venstre, som får støtte fra KrF, Sp og SV.

– Dagens praksis er i strid med FNs barnekonvensjon og ikke til barnas beste. Norge kan ikke leve med en slik praksis, sier Senterparti-politiker Kjersti Toppe til Aftenposten.

Hun mener Høie må endre regelverket og pålegge sykehusene å gi fødetilbud til papirløse, uten at de skal betale for seg. Toppe støtter dermed Venstres stortingsrepresentant Andre Skjelstad fra Nord-Trøndelag, som nå har utarbeidet et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Dagens politikk er kvinnefiendtlig og utsetter kvinner og barn for unødvendig risiko, mener Skjelstad.

Han får støtte fra leder Audun Lysbakken i Sosialistisk Venstreparti, som frykter at gravide kvinner uten oppholdstillatelse kan bli tvunget til å ta en risiko ved å føde hjemme.

– Retten til helsehjelp er en menneskerett. Når folk uten penger risikerer å bli stilt overfor en regning på 50.000 kroner, så er ikke denne retten til helsehjelp reell, sier Lysbakken.

Kristelig Folkepartis helsepolitiske talskvinne Olaug Bollestad sier også at dette må regnes som nødvendig helsehjelp. KrF har tidligere fremmet forslag i Stortinget for å bedre situasjonen, og skal på nytt utarbeide et forslag nå.

Høie har overfor Aftenposten ikke vært tilgjengelig for kommentar.