Hver fjerde gaupe kan felles

Gaupe med unger. Bildet er fra Langedrag villmarkspark. Foto: Espen Forsberg / NTB scanpix Les mer Lukk

I alt 87 gauper kan felles under kvotejakta i år. Det utgjør drøyt en firedel av bestanden i Norge.

Klima- og miljødepartementet har nå behandlet alle klagene på vedtakene som er fattet i rovviltnemndene og Miljødirektoratet. Det er avgjort at det kan felles i alt 87 gauper og maksimalt 34 voksne hunndyr under årets kvotejakt.

Jakta stanses så snart én av de to kvotene er oppfylt. Kvotejakta starter 1. februar og varer til 31. mars.

Gaupebestanden ligger under det nasjonale målet, og antallet har sunket på grunn av et høyt antall fellinger de siste fem årene. Bestanden ble i fjor anslått til 313 individer i Norge.