Massør dømt for overgrep på tre kvinner

En 40 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til to års fengsel for seksuelle overgrep på tre kvinner i forbindelse med massasjetimer.

De tre kvinnene forklarte i retten at mannen utførte vaginalmassasje på dem. En av kvinnen forklarte at hun fryktet å bli utsatt for et mer alvorlig overgrep om hun ikke godtok det som skjedde. Men hun forklarte i tingretten at hun ikke opplevde at tiltalte fikk noe seksuelt ut av å utføre massasjen.

Mannen forklarte at han driver med ulike typer alternative behandlingsmetoder, og at han brukte vaginalmassasje fordi han hadde erfaring med at dette kan gi godt resultat ved bekkenproblemer. Han mener kvinnene visste hva bekkenmassasje innebar og samtykket til denne behandlingsmetoden.

40-åringen har ingen autorisasjon eller godkjenning fra offentlige myndigheter og er ikke tilknyttet noe norsk fagforbund.

Han erkjente de faktiske forholdene, men erkjente ikke straffskyld.

Tingretten festet lit til kvinnenes forklaring og dømte mannen «for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold». Han dømmes til to års fengsel og må også betale en av kvinnene 50.000 kroner i oppreisning. De to andre fornærmede har ikke fremmed krav om erstatning og oppreisning.