Spørsmål i kø for Anundsen

Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil få mange spørsmål når han møter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité til høring om asylbarna neste fredag. Medlemmer i komiteen mener de ikke har fått all informasjonen de har bedt om. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix Les mer Lukk

Spørsmålene til justisminister Anders Anundsen (Frp) i asylbarnsaken blir stadig flere. Stortingets kontrollkomité reagerer på at Afghanistans protest mot tvangsreturer aldri nådde Stortinget.

– Dette er nok et eksempel på at vi ikke har fått alt materiale vi trenger for å bedømme saken riktig før høringen neste fredag, sier Martin Kolberg (Ap), som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Torsdag kunne Bergens Tidende fortelle at afghanske myndigheter i november sendte brev til Norges ambassade i Kabul med en protest mot økningen i tvangsreturer til Afghanistan.

Stortinget har bedt om og fått mange dokumenter fra Justisdepartementet som del i undersøkelsene av om Anundsen har gitt riktige opplysninger om endringer i asylpolitikken. Men brevet fra Afghanistan var komiteen ikke informert om.

Les også: TV 2: Anundsen alene om Krekar-instruksen

Vil revidere avtalen

Allerede i juli advarte også Utlendingsdirektoratet (UDI) mot å returnere asylbarn til Afghanistan. I brevet til Justisdepartementet heter det at situasjonen i landet er forverret, og at retur av barn «vil være humanitært utilrådelig», skriver Vårt Land.

Det afghanske flyktningdepartementet sier til Bergens Tidende at de tilrår en revidering av returavtalen med Norge som følge av økningen i antall tvangsreturer av barnefamilier i fjor høst.

– Vårt standpunkt er at sårbare grupper som barn, kvinner, gamle og syke ikke lenger bør omfattes av avtalen, sier juridisk direktør Ghulam Murtaza Rasooli i departementet.

Les også: Afghanistan truer med å stenge for tvangsretur

Mye å svare for

Kolberg har bedt om å få brevet oversendt fra Justisdepartementet. Han har også bedt om en redegjørelse for når departementet fikk opplysningene og hva de har gjort med dem.

– Dette kommer i tillegg til alle de andre spørsmålene vi har, sier Kolberg til NRK.

Også samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre reagerer. De har inngått en avtale med regjeringen om at man skal legge mer vekt på hensynet til barnets beste i asylsaker.

– Justisministeren har nå svært mye å svare for. Jo mer Bergens Tidende avdekker, jo dårligere lys fremstår han i, sier kontrollkomiteens nestleder, Abid Q. Raja (V) til NTB.

Han sier det er «store hull i tilliten» til Anundsen.

– Det er opp til Anundsen selv å fylle hullene gjennom høringen, sier han.

Krfs medlem i komiteen Hans Fredrik Grøvan sier Anundsen har holdt tilbake viktig og relevant informasjon. Han vil likevel ikke spekulere på om avsløringene kan føre til et mistillitsforslag.

Les også: Bare to møter mellom Norge og Irak om Krekar

– Brevet ikke relevant

Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet sier brevet fra afghanske myndigheter gjaldt alle som ble returnert, ikke bare barnefamilier. Derfor anså ikke departementet at brevet var relevant for de problemstillingene komiteen ønsket svar på.

Kallmyr kjenner seg ikke igjen i Bergens Tidenes gjengivelse av brevet.

– Det er ikke riktig at brevet ble sendt fordi Norge returnerte masse asylbarn til Afghanistan. Det er heller ikke riktig at de ba oss stanse retur av barnefamilier, sier Kallmyr til NTB.

Ifølge Kallmyr ber afghanske myndigheter i brevet om stanse i all retur som ikke er frivillig.

– Brev med lignende oppfordring ble også sendt Sverige, Storbritannia og Nederland, så dette kom ikke som en reaksjon på retur av asylbarn, sier Kallmyr.

Opprørte

KrFs sentralstyre skal fredag diskutere et forslag om å bryte regjeringssamarbeidet på grunn av asylbarnsaken. Mange i partiet er opprørt over at norske myndigheter i fjor sendte ut flere barn som har vært lenge i Norge, til tross for avtalen med KrF og Venstre om at hensynet til barns beste skal tillegges større vekt enn før.

Nestleder Dagrun Eriksen har imidlertid gjort det klart at partiet ikke tar noen stor diskusjon om samarbeidet nå.

Justisminister Anundsen var i Riga torsdag, og NTB har ikke klart å få ham i tale.