Kritiserer Jensen for uklarhet om Krekar

Your browser doesn't support HTML5 video.

Siv Jensen måtte svare om Krekar i spørretimen Les mer Lukk

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen beskyldes for å være uklar etter at hun i Stortinget skilte mellom rollene som statsråd og partileder i synet på mulla Krekar.

Etter å ha sagt «ja» på TV2s spørsmål tidligere denne måneden om hun er villig til å bryte menneskerettighetene for å sende Krekar i forvaring, unngikk Jensen å svare direkte på det samme spørsmålet i Stortinget onsdag.

Nå ønsker Jensen en «debatt om grunnleggende menneskerettigheter».

Pinlighet

– Et forsøk på tilbaketog som ender i en ny pinlighet, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Det var han som i spørretimen ville vite om Jensen står inne for sitt «ja». Svaret var at Jensen skiller rollene som partileder og statsråd fra hverandre.

– Som finansminister kan jeg slå fast at regjeringen legger Grunnloven og norsk lov, herunder menneskerettighetsloven, til grunn for sitt arbeid, sa Jensen.

Deretter utdypet hun at hun forbeholder seg retten til å svare på vegne av Frp som partileder, og at hennes partis syn på Krekar ligger fast.

Bakgrunn: Meling: Krekar-forvaring kan gi grunnlag for riksrett

Utfordringer

På gjentatte spørsmål fra journalistene om hun fortsatt mener det er greit å bryte menneskerettighetene eller ikke, lød ett av svarene slik:

– Nå prøver jeg å presisere hva jeg har ment, nemlig at vi har utfordringer i fortolkningen av disse spørsmålene. Det handler ikke om at vi plutselig er blitt mot grunnleggende menneskerettigheter som vi alltid har vært for, men å finne hva handlingsrommet er, og om det er mulig å tolke dette på en annen måte.

Etterspør Solberg

Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson Hadia Tajik mener at statsministeren må gripe inn.

– Erna Solberg (H) bør vise lederskap og si tydelig ifra at hun ikke aksepterer at statsråder i hennes regjering ikke er utvetydige på at de ikke vil bryte menneskerettighetene, sier Tajik til NTB.

Tajik mener det er oppsiktsvekkende at Jensen ønske en debatt om «grunnleggende menneskerettigheter»:

– Menneskerettighetene kjennetegnes ved å være grunnleggende, universelle og evigvarende. De gjelder for alle og i alle situasjoner. Målestokken for vårt samfunn er hvorvidt vi klarer å stå for disse prinsippene – også i vanskelige situasjoner, sier hun.

Les også: Frp-flertall vil bryte menneskerettighetene i Krekar-saken

Umulig skille

Lysbakken understreker at menneskerettigheter er så grunnleggende at det ikke går an å stille seg bak dem som statsråd, for deretter å så tvil som partileder.

Hadia Tajik er enig:

– Siv Jensen svarer ikke på direkte spørsmål om hun fortsatt mener at det er greit å bryte menneskerettighetene. Det er et enkelt spørsmål. Når hun ikke svarer ja eller nei, så er det fordi hun forsøker å dobbeltkommunisere, sier hun til NTB.

Fortolkning

Ifølge Jensen handler det om å sikre norske interesser «innenfor de rammene vi har». Det lød for eksempel slik under pressekonferansen i etterkant av spørretimen:

«Det jeg forsøker å si, er at det som skaper disse utfordringene, for oss og andre land, det handler om hvordan man fortolker menneskerettighetene. Og det er jo også gjenstand nå for den rettslige prøvelsen av Justisdepartementets instruks. (...) Det viser hvor utfordrende dette er, og det viser med all mulig tydelighet behovet vi har for å forstå handlingsrommet, skaffe oss det tilstrekkelige rommet for å løse dette innenfor det rommet vi oppfatter som humant. Det ligger fast. Alle har krav på en rettferdig rettergang, samtidig som vi må ivareta det som er aller viktigst, nemlig å sikre norske borgeres interesser, og bruke handlingsrommet for det vi oppfatter som humant».