Fisk på rømmen etter ekstremvær kan være alvorlig syk

Forskere har funnet tegn til alvorlig sykdom hos flere av fiskene som rømte under ekstremværet «Nina».

Om lag 120.000 fisk rømte fra oppdrettsanlegg i Hordaland i forbindelse med ekstremværet i starten av januar. Etter å ha studert sju regnbueørret tatt rundt Askøy, fant forskere hudskader, indre blødninger og spor etter Pankreas sykdom, som er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrettsnæringen, skriver NRK.

– Det vi så var at alle fiskene var kjønnsmodne og hadde stygge hudskader. Da vi åpnet dem opp, så vi at det var indre blødninger i de ulike vevene, sier biologiprofessor Are Nylund ved Universitetet i Bergen (UiB).

Forskerne ved universitetet har dyrket en rekke bakterier fra fisken som de venter svar på.

Pankreas sykdom rammer atlantisk laks og regnbueørret. I etterkant av et utbrudd kan sykdommen gi store økonomiske tap på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet.

Hvor alvorlig funnet av regnbueørret med mulig smitte av Pankreas sykdom er, er vanskelig å si, ifølge Nylund.

– Vi må uansett regne med at det vil kunne gi en effekt på både ørret og laks der de måtte bli smittet. Det vi har fått utslag på vil kunne utgjøre en mulig trussel for yngelen, sier han.