PST: Krekar skrev om likvideringer på cella

Your browser doesn't support HTML5 video.

PST understreker hvor stor fare Krekar utgjør for rikets sikkerhet Les mer Lukk

Mulla Krekar skal ha brukt ord som «likvideringer» i tekster han har skrevet på cella. Det er blant grunnene til at politiet mener islamisten fortsatt utgjør en trussel.

Men dokumentene ble ikke lagt fram i retten.

Det reagerer advokat Brynjar Meling kraftig på. Samtidig som han i Oslo tingrett forsøkte å berge Krekar fra tvangsflytting til Kyrksæterøra, sendte han Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en epost med beskjed om at han vil se dokumentene. Disse er angivelig skrevet på arabisk. Krekar skriver bare på kurdisk, framholdt Meling.

Krekar selv anklaget PST for ren løgn.

– Det er ikke første gang PST lyver om slikt, sa han i sin forklaring.

Les også: PST understreker hvor stor fare Krekar utgjør for rikets sikkerhet

– Hvordan kan de bevise det?

Den 58 år gamle kurderen tok seg tid til å prate med pressen etter det over sju timer lange rettsmøtet i Borgarting lagmannsretts lokaler tirsdag.

– De lyver, jeg lover, de lyver, sa Krekar.

På spørsmål om han er farlig, svarte han:

– Nei, nei, nei, nei, de bare tuller. Jeg har vært i Oslo i 23 år. Jeg forstår også sivilisasjonen, jeg forstår politiet. Jeg har skrevet mer enn 60 bøker, jeg har lest over 5.000 bøker. Når de sier «du er farlig» – hvordan kan de bevise det?

Krekar sa videre at han har skrevet over 6.500 sider mens han har sittet i fengsel.

– Jeg har skrevet om filosofi, historie, religion, politikk, dikt og sånn, sa han.

– Alvorlig

– Om han har hatt andre dokumenter til gjennomsyn og som nå blir forsøkt satt i en annen kontekst, kan jeg ikke utelukke, men jeg forholder meg til hans uttalelser. Det er svært alvorlig hvis PST mot bedre vitende har misbrukt et slikt beslag, sa Meling i en pause i rettsmøtet.

Behandlingen varte en full arbeidsdag, mye lenger enn både dommer Oddmund Svarteberg og partene hadde trodd på å forhånd. Dommeren varslet en beslutning fredag ettermiddag.

Hvilke lover og regler som gjelder, måtte Svarteberg diskutere i flere runder med Meling og politiinspektør Vegard Rødås, som la fram politiets sak. Det vitner om at dette er en type sak som ikke er prøvd for retten tidligere.

Les også: Kjennelse i Krekar-saken kommer fredag

Frykten

Politiinspektør Rødås framholder at det er frykt for at Krekar kan påvirke unge islamister og hevdet at det vil hjelpe på sikkerheten om han flyttes så langt vekk fra Oslo at det vil bli vanskelig å treffe folk ansikt til ansikt.

Meling påpekte på sin side at mye av Krekars aktivitet foregår på nettet.

Krekar innrømmet at han også fikk mange besøk og andre henvendelser før han ble pågrepet og senere fengslet for trusler. Folk ber om råd om alt fra giftermål og hva de skal kalle sine barn, til hva de skal spise, hva som er halal, opplyste han.

– Det er dagligdagse spørsmål, framholdt han.

Krekar fortalte også om det kurdiske nettverket Rawt, hvor han angivelig har en lederrolle.

– Vi snakker bare om en visjon, om hvordan vi må forstå islam og det moderne livet og Kurdistans situasjon, sa Krekar, som bekreftet at dette en gang kan utvikle seg til et kurdisk politisk parti.

IS' voldsbruk

Men på gjentatte spørsmål fra Rødås om hva slags syn Krekar har på bruk av vold for å nå politiske mål, svarte mullaen unnvikende. Han viste til at ting han har sagt både i avhør og i intervjuer, så ofte blir fordreid eller tatt ut av sammenhengen.

Om voldsbruken til opprørsgruppa Den islamske staten, sa han:

– De er som alle andre organisasjoner.

Meling protesterte på Rødås' spørsmålsstilling, som han mente var altfor generell. Det er forskjell på norsk motstandskamp under krigen og terror, påpekte han.

Krekars advokat brukte mye av sin tid på å plukke fra hverandre både domsavgjørelser, beslutninger og tidligere påstander i domstoler og hos utlendingsmyndighetene de siste tolv årene. Mange av disse påstandene var også lagt til grunn i PSTs nye trusselvurdering, som ble klar dagen før rettsmøtet.

Meling gjentok påstanden om at politiets beslutning om å pålegge Krekar å bo på Jarlen asylmottak i Hemne kommune, bunner i Fremskrittspartiet behov for å vise handlerkraft. Han hevdet justisminister Anders Anundsens i realiteten hadde instruert politiet i Krekar-saken.

Meling kritiserte også politiet for ikke å ha gitt Krekar mulighet til å uttale seg om vedtaket før det ble fattet, og framholdt at tvangsflyttingen er et brudd på menneskerettighetene og blant annet griper inn i Krekars mulighet til å ha et familieliv.