Færre asylsøkere i fjor

UDI-direktør Frode Forfang presenterte foreløpige innvandringstall i juli i fjor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Les mer Lukk

Mens Europa totalt opplevde en rekordtilstrømning av asylsøkere i fjor, sank antallet asylsøkere til Norge med 4 prosent.

Fakta om asyltallene for 2014:  

- I fjor kom det 11.480 asylsøkere til Norge. Det er en nedgang på 4 prosent fra

- 11. 983 asylsøkere i 2013.

- Flertallet av asylsøkerne kom fra Eritrea (2.882), Syria (1.999) og Somalia (837).

- Flest asylsøkere kom fra Syria siste halvdel av 2014, og syrere er i ferd med å overta som den største asylsøkergruppen.

- Europa totalt opplevde en økning på 40 prosent i antall asylsøkere i fjor.

- Det ble avslått 2.371 asylsøknader i første instans i fjor, mot 3.148 avslag i 2013.

- Flest avslag ble gitt til somaliske borgere med 273 avslag i fjor.

- Det kom inn 1.204 søknader fra enslige mindreårige asylsøkere i 2014. Av disse var 409 fra Eritrea.

- Innvilgelsesprosenten endte på 67,5 prosent i fjor, noe som er en liten økning fra 2013 da innvilgelsesprosenten var på 65 prosent. Totalt fikk 4.929 innvilget asyl.

Det viser helt ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). I løpet av 2014 kom det totalt 11.480 asylsøkere til Norge, noe som er en liten nedgang fra året før.

– Tallene for Norge har vært relativt stabile i flere år. Det som er mest slående med fjorårstallene, er at mens Europa har hatt en kraftig økning på nær 40 prosent, så ser vi en liten nedgang i Norge, sier UDI-direktør Frode Forfang til NTB.

Les også: Politiet mener asyl-føringene er fulgt

Norsk andel synker

Tallene viser at selv om antallet asylsøkere til Norge har holdt seg relativt stabilt på mellom 9.000 og 12.000 de siste årene, så har Norges andel av asylsøkere gått jevnt nedover de siste sju årene sammenlignet med andre europeiske land. Mens Norges andel i 2008 var på 5,6 prosent, var den i fjor sunket til 1,9 prosent. Det er først og fremst fordi andelen asylsøkere har økt så mye mer i de andre europeiske landene.

Norge går også i motsatt retning av sine naboland. Sverige mottok i fjor 81.000 asylsøknader, en økning på rundt 40 prosent, mens Danmark doblet sine søkertall i fjor og mottok i underkant av 15.000 asylsøkere.

Les også: Slik starta asylbarn-saka

Velger andre land

Frode Forfang sier han ikke har den hele og fulle forklaringen på at Norge blir valgt bort av asylsøkerne sammenlignet med andre europeiske land, men mener én viktig årsak er det store antallet asylsøkere som de siste årene har kommet til Europa fra det borgerkrigsrammede Syria.

– Vi ser at asylsøkere fra ulike land fordeler seg ulikt på hvilke land de søker seg til. Syrere har tradisjonelt i større grad søkt seg til Sverige, Tyskland og Danmark. Derfor er det ikke overraskende at de nå får den største tilstrømningen, sier han.

Les også: Rekordmange søkte og fikk asyl i Sverige i fjor

Syria på topp

Men også Norge har fått en kraftig økning av syriske asylsøkere de siste årene. 1.999 kom til Norge fra Syria i fjor, noe som er mer enn en fordobling sammenlignet med 2013, da 865 syrere kom.

Totalt i fjor kom det flest asylsøkere fra Eritrea med 2.882 personer, men i siste halvår var det syrere som sto for den største tilstrømmingen.

– Syrere er i ferd med å ta over som den største asylsøkergruppen, fastslår Forfang.

Han sier UDIs foreløpige prognoser for 2015 er at asyltallene til Norge vil holde seg stabile.

– Det er høyst usikre prognoser, men vi ser ingen utvikling per i dag som skulle tilsi at tallene endrer seg nevneverdige, sier han.

Les også: Fem ganger så mange får asyl i Norge, som i EU

Flere fikk ja

Antall asylsøkere som fikk innvilget sine asylsøknader, endte på 67,5 prosent i fjor, noe som er en økning fra året før.

Totalt endte 4.929 søknader med ja, mens det ble avslått 2.371 asylsøknader i første instans i fjor, mot 3.148 avslag i 2013. Somaliske borgere topper denne listen med 273 avslag.

Frode Forfang sier den høye innvilgelsesandelen trolig gjenspeiler at Norge får færre grunnløse søknader enn mange andre land, og at vi får flest asylsøkere fra Syria og Eritrea, land hvor mange får innvilget asyl.